LEAKING NUCLEAR WASTE FILLS FORMER SALT MINE

ドイツの古い塩鉱で核廃棄物が漏れている


Photograph by Emory Kristof, National Geographic

Tak wygląda "bezpieczne" składowisko odpadów Asse II.

Głęboko w opuszczonej niemieckiej kopalni soli, w bezładnym stosie leżą beczki z odpadami nuklearnymi, nietknięte od lat 70, kiedy zostało zrobione to zdjęcie.

Od 1960 komory w Asse II w Dolnej Saksonii służyły jako miejsca składowania ponad stu tysięcy baryłek nisko- i średnioaktywnych odpadów jądrowych. Niskoaktywne odpady nie są uważane za niebezpieczne w użyciu, ale średnioaktywne wymagają ochronnej osłony, takiej jak na przykład zatopienie w betonowych blokach, (zgodnie z World Nuclear Association, które promuje energię jądrową).

W 2008 roku pojawiły się doniesienia, że woda wyciekająca z Asse II od 1980 roku jest radioaktywna.

Obecnie, obawiając się, że kopalnia wypełniła się wodą, Federalny Ośrodek Ochrony przed Promieniowaniem (Germany's Federal Office for Radiation Protection, GFORP) ma zamiar dokonać bezprecedensowej próby przeniesienia setek ton odpadów radioaktywnych w inne miejsce.

Werner Nording z GFORP mówi: "To co planujemy teraz zrobić, to dowiedzieć się, czy istnieje jakikolwiek sposób, żeby usunąć te odpady. Takie przedsęwzięcie, nie było jeszcze praktykowane nigdzie na świecie"

Zakładając, że wszystko pójdzie dobrze, po testach promieniowania, toksyczności i ewentualnej obecności gazów wybuchowych, agencja zamierza usunąć śmiertelnie niebezpieczne odpady za pomocą pojazdów zdalnie sterowanych do roku 2020.


***
Deep in an abandoned German salt mine, barrels of nuclear waste lie in a jumbled heap—untouched since the 1970s, when this picture was taken.
Since the 1960s the Asse II chambers in Lower Saxony (map) have served as storage sites for more than a hundred thousand barrels of low- to medium-level nuclear waste. Low-level waste isn't considered dangerous to handle, but medium-level waste may need shielding before disposal—such as encasing reactor components in concrete—according to the World Nuclear Association, which promotes nuclear energy.
In 2008 reports emerged that water leaking from Asse II since the 1980s is radioactive.
Now, amid fears the mine could fill with water—causing radioactive contamination in the region—authorities with Germany's Federal Office for Radiation Protection are making an unprecedented attempt to retrieve and relocate hundreds of tons of waste from the controversial site.

"What we have to do now is find out if it's possible to remove the waste," said agency spokesperson Werner Nording. "This work has never been done anywhere in the world up until now."
Assuming all goes well—and after tests for radiation, toxicity, and explosive gases—the agency plans to remove the deadly waste with remotely operated vehicles by 2020.
—James Owen 
National Geographic

http://news.nationalgeographic.com/news/2010/07/photogalleries/100708-radioactive-nuclear-waste-science-salt-mine-dump-pictures-asse-ii-germany/
Tłumaczenie i opracowanie: 

Poznaj atom - kampania na rzecz świadomości społecznej