Japonia pod presją polityków i firm energetycznych uruchamia elektrownię jądrową nie spełniającą wymogów bezpieczeństwa

W Japonii wznowiono pracę pierwszej elektrowni jądrowej po katastrofie w Fukushimie, która według władz spełnia nowe wymogi bezpieczeństwa. Tymczasem:

- jej operator nie dokonał wszystkich wymaganych testów starzejącego się sprzętu na wypadek trzęsienia ziemi.
- 66% placówek opieki medycznej i 49% domów opieki społecznej znajdujących się w promieniu 30 km od japońskich elektrowni jądrowych nie ma planów ewakuacji z określonym miejscem, trasą i metodą ewakuacji w przypadku awarii
- tylko 2 z 89 placówek opieki medycznej i mniej niż 10% ze 159 rodzin zastępczych znajdujących się w promieniu 10 km od ponownie uruchomionej elektrowni Sendai jest przygotowanych na masową ewakuację 
- część ekspertów uważa, że znajdujący się w odległości 50 km od elektrowni aktywny wulkan Sakurajima stanowi dla niej zagrożenie
- pomimo że komisje badające katastrofę w Fukushimie za główną jej przyczynę uznały błąd ludzki i niedopuszczanie do siebie myśli o awarii, nowe kryteria bezpieczeństwa w ogóle nie uwzględniły takiego aspektu jak przeszkolenie pod tym kątem pracowników.

Presja polityków i przemysłu po raz kolejny wygrała ze zdrowym rozsądkiem.

Japan restarts first reactor since Fukushima disaster amid protest and concerns over new regulator
http://bellona.org/news/nuclear-issues/2015-08-huge-political-pressure-tokyo-re-start-reactor-pressure-influenced-decision-re-start-reactor

Oferty pracy w elektrowni Fukushima Daiichi - bez ubezpieczenia

Japonia - kraj wysokorozwinięty, XXI wiek: Jedna z ofert pracy w elektrowni Fukushima Daiichi nie zawiera ubezpieczenia. Do zadań pracownika należałoby sortowanie i usuwanie gruzu na terenie elektrowni. Nie wymagane są żadne kompetencje. 

Pół roku temu Reuters informował o rekrutowaniu bezdomnych do pracy, którzy nie tylko nie zarabiali na niebezpiecznej i narażającej życie i zdrowie pracy, ale nawet kończyli z długami (musieli zapłacić za lokum i wyżywienie).

Fukushima Diary: Fukushima plant worker job offer / “Remove and assort debris in Fukushima plant, No insurance supported”
http://fukushima-diary.com/2014/07/fukushima-plant-worker-job-offer-remove-assort-debris-fukushima-plant-insurance-supported/

The original offer:
 http://josen.pc7.jp/99/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%AC%AC1%E5%8E%9F%E7%99%BA%E6%95%B7%E5%9C%B0%E5%86%85%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E5%93%A1%E5%8B%9F%E9%9B%86/

Atom nie jest odpowiedzią na globalne ocieplenie - problemy szwedzkich elektrowni jądrowych

Szwedzkie elektrownie atomowe Oskarshamn i Forsmark musiały ograniczyć produkcję energii z powodu upałów panujących w kraju. Morska woda jest zbyt ciepła, by skutecznie ochłodzić reaktory. Podobne przypadki miały wielokrotnie miejsce także w innych krajach np. we Francji czy w USA. 

Promotorzy energetyki jądrowej reklamują ją jako odpowiedź na globalne ocieplenie. Od dawna jednak eksperci ostrzegają, że pogłębiające się zjawisko globalnego ocieplenia powoduje coraz większą zawodność elektrowni jądrowych, które muszą ograniczać swoją pracę lub być całkowicie wyłączone ze względu na wysoką temperaturę wody bądź jej niedobór.

Elektrownia Forsmark, fot: Tommy Halvarsson, CC-BY-SA-3.0-migrated

(Reuters) - Sweden's top nuclear power generators have been forced to cut output because of exceptionally warm weather in Scandinavia, and their output could be reduced for over a week, their operators said on Wednesday.


Extreme Heat, Drought Show Vulnerability of Nuclear Power Plants

Lekarka z Fukushimy represjonowana za sympozjum o zdrowotnych skutkach radiacji

Jak spędzili Nowy Rok ewakuowani z Fukushimy? W rozpadających się domach wybudowanych na dwa lata - przewidywany czas pozostawania poza strefą skażenia, który przedłużył się na bliżej nieznany okres. Mimo wszystko starają się nie tracić ducha, choć wielu z nich nadal nie ma nowego domu ani nowej pracy. Najgorsze jest to, że ci z nich którzy podnoszą kwestię pogarszającego się stanu zdrowia, co jest związane z radiacją, są szykanowani przez władze - jak wynika z relacji dokumentalisty Iana Thomasa Asha - reżysera filmu "A2-B-C" o badaniach tarczycy u dzieci w Fukushimie.

Inawashiro w Fukushimie

Reżyser uczestniczył w wyrabianiu ciastek ryżowych, zorganizowanym przez doktor Kaoru Kontę z miasta Inawashiro w Fukushimie. Pani Konta od dwóch lat organizowała tę ceremonię dla ewakuowanych z miasta Namie. 

Wcześniej lekarka jak co roku zorganizowała także sympozjum poświęcone zdrowiu człowieka. Tematem spotkania w 2013 roku był wpływ promieniowania na ludzki organizm. Miało ono na celu uświadomienie mieszkańców i ułatwienie im podejmowania życiowych wyborów dotyczących miejsca zamieszkania itp.

Wkrótce po sympozjum do ratusza miejskiego wpłynęła skarga na doktor Kontę za "sianie paniki". Przyszło do niej także trzech wysokich rangą urzędników miejskich, którzy oskarżyli ją o użytkowanie własności miejskiej (sali, w której odbyło się spotkanie) do działań antyatomowych.

Przed dniem wyrabiania ciastek do kobiety zadzwonił także burmistrz, który co roku dawał ryż na ten cel. Tym razem burmistrz powiedział, że nie przeznaczy na ten cel żadnego ryżu nie podając żadnej przyczyny zmiany decyzji.

Zachęcamy do lektury całej relacji Iana Thomasa Asha:

W Fukushimie pracują bezdomni poniżej płacy minimalnej


W elektrowni Fukushima Daiichi zatrudniani są bezdomni za wynagrodzenie poniżej minimalnej płacy.

W obiekcie przez cały czas brakuje rąk do pracy, co nie dziwi biorąc pod uwagę ujawniane do tej pory przez media skandale związane z traktowaniem personelu w elektrowni: fałszowanie odczytów pomiarów promieniowania, zaniedbywanie rejestracji przyjętych dawek, praca w niebezpiecznych warunkach z nieadekwatnymi zabezpieczeniami, zaangażowanie yakuzy w proces zatrudniania.Prace dekontaminacyjne stały się lukratywnym biznesem, w którym wyzyskuje się bezdomnych lub niewykwalifikowanych robotników za niską płacę.

Wpis ten dedykujemy wszystkim "ekspertom" i innym promotorom energetyki jądrowej, którzy próbują nam wmówić, że w wyniku radioaktywnych emisji z Fukushimy nikt nie ucierpiał.

Polecamy lekturę całego raportu Reutersa:

Special Report - Japan's homeless recruited for murky Fukushima clean-up