PROF. GROSSMAN: GOEBBELS BYŁBY DUMNY Z TEGO JAK JĄDROWY ESTABLISHMENT ROZEGRAŁ KWESTIĘ FUKUSHIMY

Karl Grossman - profesor dziennikarstwa na Stanowym Uniwersytecie Nowego Jorku: "To z czym teraz mamy do czynienia, to gigantyczne tuszowanie (...)
Nie dowiesz się tego z mediów. Nie ma nic. Kiedy po raz ostatni można było przeczytać, usłyszeć lub obejrzeć jakieś informacje dotyczące Fukushimy w mainstreamowych mediach?
Wielu ludzi umrze, nie tylko w Japonii, ale na całym świecie z powodu uwolnionych substancji radioaktywnych, które w dalszym ciągu są uwalniane (...)
Media praktycznie milczą na ten temat. Mam przez to na myśli, że Joseph Goebbels, nazistowski minister propagandy, uśmiechnąłby się w grobie widząc jak nuklearny establishment uporał się, ze sporym sukcesem, z katastrofą w Fukushimie.
Karl Grossman, Professor of journalism at the State University of New York College at Old Westbury: What we’re undergoing now is a huge coverup […]
You wouldn’t know it from the media. There’s nothing. When was the last time you read or heard or saw regarding mainstream media any information about Fukushima?
Lots of people are going to end up dead, not just in Japan, but all over the world because of the radioactivity released, continuing to be released […]
The media have been basically silent. I mean Joseph Goebbels , the Nazi propaganda minister, would smile in his grave to see how the nuclear establishment has handled, quite successfully, the Fukushima disaster.

REPORTERZY BEZ GRANIC: W JAPONII MA MIEJSCE CENZURA W OPISYWANIU PRZEMYSŁU NUKLEARNEGO

W raporcie wolności prasy na 2013 r. organizacji Reporterzy Bez Granic Japonia znalazła się dopiero na 53 miejscu. W poprzedniej klasyfikacji Japonia znajdowała się na 22 miejscu, co oznacza, że w krótkim czasie standardy w zakresie wolności mediów uległy znacznemu pogorszeniu.


Reporterzy Bez Granic tak opisują Japonię: "Japonia spadła w rankingu z powodu cenzury dotyczącej opisywania przemysłu nuklearnego i braku reformy Klubu Kisha".

Organizacja pisze także, że Japonia "została dotknięta brakiem transparentności i zerowym szacunkiem dla dostępu do informacji w kwestiach bezpośrednio lub pośrednio związanych z Fukushimą (...) Ostry spadek powinien wzniecić alarm".


Aby powiększyć, należy kliknąć na grafikę

Japan “has been affected by a lack of transparency and almost zero respect for access to information on subjects directly or indirectly related to Fukushima,” the group said in a statement, referring to the crisis at Tokyo Electric Power Co.’s crippled Fukushima No. 1 nuclear power plant. “This sharp fall should sound an alarm,” it added. [...]

Japan (53rd, -31) plummeted because of censorship of nuclear industry coverage and its failure to reform the kisha club system. This is an alarming fall for a country that usually has a good ranking. 

More: http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1054

BBC: BADANIA EWAKUOWANYCH Z FUKUSHIMY WSKAZUJĄ NA SILNE SKAŻENIE RADIOAKTYWNE

Ewakuowany z Fukushimy: "Jestem przygotowany na to, że prawdopodobnie moja rodzina została narażona zarówno na promieniowanie zewnętrzne jak i wewnętrzne (spożycie lub wchłonięcie substancji radioaktywnych do organizmu)".

Narrator: Jego badania lekarskie wskazują na to, że przyjął wysokie dawki  promieniowania.

POLICJA W FUKUSHIMIE ARESZTOWAŁA WOLONTARIUSZY RATUJĄCYCH ZWIERZĘTA W STREFIE EWAKUACYJNEJ


Dwóch wolontariuszy zostało wczoraj aresztowanych i zatrzymanych przez policję miasta Futaba w Fukushimie. Wolontariusze, jako nieformalna grupa osób prywatnych, od dwóch lat ratowali zwierzęta domowe, które zostały porzucone w strefie ewakuacyjnej. Hiroshi i Leo Hoshi zostali oskarżeni o sfałszowanie przepustek uprawniających ich do wstępu do strefy ewakuacyjnej i o robienie tam zdjęć, które "nie są ich własnością". Na razie nie można się z nimi skontaktować.BREAKING NEWS: Two of the Hoshi Family Have Been Arrested as of Yesterday and detained by the Futaba Fukushima Police. Of course it is none other than animal activists Hoshi Hiroshi and Leo Hoshi. They cannot be contacted and are being charged with crimes. The Hoshi Hiroshi Family has been rescuing animals each weekend inside the zone and surroundings for almost 2 years as a private volunteer rescue group. This is atrocious and we will be showing our support. Stay tuned as we learn more. Please share with your friends in English, Japanese and other languages.

LITEWSKI MSZ NIE CHCE UJAWNIĆ POWODÓW PRZYZNANIA STATUSU PERSONA NON GRATA BIAŁORUSKIM DZIAŁACZOM

Litwa cofnęła status persona non grata dla dwójki białoruskich działaczy antyatomowych: Tatsiany Novikovej i Mikalaia Ulasevicha. Ponieważ Novikova wcześniej zaskarżyła decyzję litewskich władz do sądu, ministerstwo spraw zagranicznych musiało przedstawić powody, dla których przyznało status. Ministerstwo jednak nie chciało przedstawić takich informacji i zażyczyło sobie, by rozprawa odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Sąd nie zaakceptował tej odmowy, więc ministerstwo będzie musiało je przedstawić na kolejnej rozprawie 25 lutego.

http://energiasynergia.blogspot.com/2012/09/biaoruscy-dziaacze-antyatomowi-uznani.html

Tatsiana Novikova

Lithuanian authorities removed two anti-nuclear activists: Tatiana Novikova and Mikalai Ulasevich from persona non-grata list. Two Belarusians are again able to enter Lithuania. Nevertheless Novikova turned to court over the Lithuanian Migration Department’s decision to ban her from entry. The Ministry of Foreign Affaires hasn't explained why it had given her persona non-grata status and wanted the trail to be conducted behind the closed door. 

The Ministry of Foreign Affairs – saw no need to inform the judge about the motives on the basis of which such a decision was made, saying that the judge has no right to access classified information. This is a pure theater of the absurd,” the Belarusian citizen said.

In her words, the court “nevertheless, ordered the Ministry of Foreign Affairs to provide the classified motives.” The next hearing is scheduled for Feb. 25.More:

FRANCUSKIE SIŁY SPECJALNE BĘDĄ OCHRANIAĆ KOPALNIE URANU AREVY W NIGRZE

Dowodzone przez Francuzów siły specjalne operacji malijskiej będą ochraniać kopalnie uranu francuskiej firmy AREVA w Nigrze. Taką decyzję podjął francuski minister obrony Jean-Yves Le Drian. Imouraren, w którym znajdują się kopalnie, jest oddalone o 80 km od miejsca przetrzymywania zakładników.

Do tej pory francuskie siły specjalne jeszcze nigdy w tak bezpośredni sposób nie brały udziału w zabezpieczaniu prywatnych interesów.

Wydobycie uranu w Nigrze ma strategiczne znaczenie dla AREVY w związku z potrzebą zaopatrzenia francuskich i zagranicznych elektrowni atomowych w paliwo jądrowe.Więcej:


Le commandement français des opérations spéciales va envoyer des commandos et du matériel pour protéger les sites miniers d'Areva au Niger. Du jamais-vu.

WSTRZĄSAJĄCE LISTY DZIECI Z FUKUSHIMY OPOWIADAJĄ O REALIACH ŻYCIA W RADIOAKTYWNYM SKAŻENIU

Trzydziestego października 2012 r. na forum ONZ odczytane zostały listy dzieci z Fukushimy. Pisały je dzieci w różnym wieku, które łączy jedno - życie w realiach radioaktywnego skażenia, gdy nie można bawić się na dworze, a każde wyprodukowane na miejscu pożywienie może stanowić truciznę. Autorzy listów zastanawiają się, ile lat jeszcze uda się im przeżyć i czy nie zachorują na raka. Dziewczynki obawiają się tego, czy będą w stanie urodzić w przyszłości zdrowe dziecko.

Dziecko z siódmej klasy pisze: "Ludzie z rządu wiedzą, że cierpimy, ale nic nie robią".

SKAŻONY RADIOAKTYWNIE RYŻ TRAFIA DO SZKOLNYCH STOŁÓWEK W FUKUSHIMIE

Miasto Fukushima podjęło decyzję o wykorzystywaniu lokalnie uprawianego, radioaktywnego ryżu w szkolnych stołówkach. Władze miejskie wyznaczyły "bezpieczną" limit skażenia na 20 Bq/kg. Warto zauważyć jednak, że jak ostrzegają eksperci od radioaktywnego skażenia jak np. prof. Christopher Busby, radionukleidy kumulują się w organizmie, dlatego spożywanie nawet małych dawek nie jest bezpieczne.

Wszystkie szkoły będą serwować lokalny ryż już od końca stycznia 2013 r. 

Ministerstwo środowisko zezwoliło także na uprawę ryżu w strefie ewakuacyjnej, jeśli poziom promieniowania nie przekracza w danym miejscu 20 mSv rocznie. Dzięki temu zmniejszy się liczba odszkodowań do wypłaty za cenę tego, że radioaktywna żywność zostanie dopuszczona do obrotu.

Na początku stycznia radioaktywny cez w ilości 208 Bq/kg został także odkryty w ryżu wyprodukowanym w sąsiedniej Prefekturze Miyagi. Odkrycie zostało dokonane już po tym jak 39 t zostało rozdystrybuowane w regionie Tokio.

On 1/22/2013, Fukushima city started serving local rice for school lunch. They are to serve rice produced in Fukushima city if it’s under 20 Bq/Kg. All the schools will serve local rice by the end of this month.

More: http://fukushima-diary.com/2013/01/fukushima-city-rice-started-being-served-for-school-lunch-will-serve-if-its-under-20-bqkg/DOPIERO TERAZ JAPOŃSKA AGENCJA KONTROLI JĄDROWEJ ZAKAZAŁA BUDOWY ELEKTROWNI NA USKOKACH


Dopiero teraz japońska agencja kontroli jądrowej zakazała budowy elektrowni atomowych i innych ważnych instalacji na aktywnych uskokach tektonicznych. 

W zeszłym roku wykryto, że na uskokach znajdują się 3 elektrownie atomowe (Ooi, Tsuruga i Hidashidori), a także zakład przetwarzania paliwa jądrowego Rokkasho. Wśród nich znajduje się jedyna działająca elektrownia w Ooi. Nadal rozważane jest jej całkowite wyłączenie ze względów bezpieczeństwa.

Jak to się ma do wyjątkowej ostrożności i bezpieczeństwa, które podobno obowiązują w przemyśle jądrowym?
Nuclear watchdog to forbid reactor construction above active faultsTo clarify a loosely defined government "guideline," the nuclear industry watchdog decided on Jan. 22 it will expressly prohibit reactor buildings and other key safety-related facilities from being built directly above active fault lines.

POMIMO PRAC DEKONTAMINACYJNYCH NIE ZMNIEJSZA SIĘ SKAŻENIE RADIOAKTYWNE W FUKUSHIMIE

Pomimo prac dekontaminacyjnych (usuwania substancji radioaktywnych), przeprowadzanych na szeroką skalę w Fukushimie za miliardy jenów, skażenie nie zmniejsza się. Dzieje się tak, ponieważ z elektrowni Fukushima Daiichi w dalszym ciągu wydostają się substancje radioaktywne. Oprócz tego oczyszczane są jedynie miejsca, gdzie przebywają ludzie, w związku z tym skażenie z nieoczyszczanych terenów (np. wzgórz, lasów) ponownie przenika na tereny już oczyszczone. Kolejną przyczyną jest to, że wiele firm oczyszczających notorycznie rażąco łamało zasady dekontaminacji wrzucając np. zebrane radioaktywne liście do rzek, a według jednej z ekspertyz naukowych, radioaktywny cez w składowiskach zebranych materiałów radioaktywnych prawdopodobnie ponownie zostanie rozdystrybuowany przez wiatr i wodę.Reports: Fukushima decontamination proving futile — “The truth is, scientifically, they will never clean it up… It’s impossible”

[...] These results show that 88% of the total radioactive Cs existed in water soluble and ion extractive forms and might be at risk for elution and diffusion with rain and wind. [...]
Following the accident, the Japanese Government established 100000 Bq/kg as the activity concentration limit for radioactive cesium in the incinerator ashes of MSW [municipal solid wastes] that were destined for landfill. [...]
In Japan, most of the incinerator ash of MSW is sent to landfill and these ashes are thus exposed to wind and pH 5.6 rainwater for long periods. As a result, 88% of the total radioactive cesium might be at risk for elution and diffusion due to exposure to rain and wind.

PROF. BUSBY: OBSZAR W PROMIENIU 200 KM OD ELEKTROWNI FUKUSHIMA I JEST POWAŻNIE SKAŻONY

Profesor Christopher Busby: "Skażenie radioaktywne z Fukushimy obejmuje Tokio. Obszar w promieniu 200 km wokół elektrowni jest poważnie skażony, co zagraża zamieszkującej go ludności w tym dzieciom".

Profesor Busby stworzył działającą na terenie Japonii fundację, która ma pomagać ludności, w tym szczególnie dzieciom, w zaopatrywaniu w leki przeciwdziałające szkodliwemu wpływowi radionukleidów.Dr Busby describes measurements made on an air conditing unit filter from inside an apartment in central Tokyo. This was sent by a lady in Tokyo who wanted to know if it was safe to live there. The filter only collected air from inside the apartment. It shows the presence of 130000Bq/kg radio Caesium in the dust plus enriched Uranium and for the first time Lead-210/Polonium-210. The apartment was evacuated from the Tuesday after the catastrophe and the machine switched off; and the family returned 5 months later. This and much other information about the health effects and cover ups, including leaked data are to be found in Dr Busby's new book in Japanese: the Horror of Fukushima, published on 25th July by Kodansha in Tokyo.

Professor Chris Busby's message about Japan and the nuclear industry's intentional coverup of Fukushima radioactive problem... how Japan is trucking tons of radioactive waste to south Japan, etc. He's working on making supplements that block some of the radioactive nucleotides from attaching themselves to the DNA, etc.

REKORDOWY POZIOM SKAŻENIA RADIOAKTYWNEGO W RYBIE WYŁOWIONEJ W FUKUSHIMIE


W Japonii wyłowiono rybę z rekordowym poziomem skażenia radioaktywnego. W rybie murasoi złapanej blisko zniszczonej elektrowni Fukushima Daiichi wykryto skażenie na poziomie 250,000 Bq/kg - czyli ilości o 2500 razy przekraczającej rządowy limit.


fot: Izuzukicc-by-2.5 & GFDL
A fish contaminated with radiation levels more than 2,500 times the legal limit has been caught near Japan’s crippled Fukushima Daiichi nuclear plant [...]

(TEPCO) said caesium equivalent to 254,000 becquerels per kilogramme — or 2,540 times more than the government seafood limit — was detected in a “murasoi” fish [...] caught at a port inside the Fukushima plant, a TEPCO spokesman said. [...]

Morehttp://www.channelnewsasia.com/stories/afp_asiapacific/view/1248807/1/.html

http://www.bellona.org/articles/articles_2012/fukushima_rockfish

MIESZKAŃCY OKOLIC ST. LOUIS POZOSTAWIENI Z RADIOAKTYWNYMI ODPADAMI Z PRODUKCJI BOMB

"Bezpieczne" składowanie radioaktywnych odpadów. Tereny niedaleko St. Louis w USA są zanieczyszczone przez odpady radioaktywne: 8,700 t uranu, toru i radu - odpadów z projektu Manhattan, który posłużył do wyprodukowania pierwszej bomby atomowej, zostało porzucone blisko miejscowości nielegalnie. Mieszkańcy protestują, choć Agencja Ochrony Środowiska USA utrzymuje, że odpady nie stanowią zagrożenia, bo ludność nie pije wody gruntowej. Agencja zamierza jedynie przykryć odpady i pozostawić je na miejscu.

The West Lake landfill in Earth City near Bridgeton [~20 miles outside St. Louis, Missouri] is filled with 8,700 tons of decaying uranium, thorium, and radium waste from the Manhattan project used to make the first atomic bombs. [...]

The EPA wants to put a cover on the landfill and leave the radioactive material at West Lake [...]

PO OŚWIADCZENIU PREMIERA MAEA UZNAJE JAPOŃSKIE REAKTORY ZA DŁUGOTERMINOWO WYŁĄCZONE Z UŻYTKU


Bezprecedensowy krok Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która uznała 47 japońskich reaktorów za "wyłączone z użytkowania na dłuższy czas"  usuwając je ze swojego zestawienia z kategorii "w użytku". Tym samym z dnia na dzień liczba reaktorów "w użytku" w statystykach organizacji zmalała z 437 do 390 - najmniejszej liczby od czasu katastrofy w Czarnobylu. 

MAEA musiała w końcu zaakceptować rzeczywistą sytuację w Japonii. Pomimo wygranej proatomowej partii LDP w wyborach, w elektrowniach wykryto tyle nieprawidłowości i zaniechań, że nawet nowy rząd nie odważył się podjąć decyzji o ich ponownym uruchomieniu wbrew stanowisku agencji kontroli jądrowej i sprzeciwu opinii publicznej.

Premier Japonii Shinzo Abe oświadczył: "Najpierw ocenimy czy jest bezpieczne ponowne uruchomienie elektrowni z punktu widzenia kryteriów naukowych. Potem, po około 3 latach podejmiemy decyzję o przyszłości istniejących elektrowni atomowych i przejściu na nowy, stabilny miks energetyczny. Budowa lub też zastępowanie elektrowni atomowych nie jest kwestią, o której można zdecydować natychmiast. Oczywiście jest to problem, na którym powinniśmy zogniskować naszą determinację zgodnie z zasadą stopniowego zmniejszania zależności od energii atomowej do takiego stopnia do jakiego tylko będzie to możliwe".

Shinzo Abe
Without doubt a unique revision of world operational nuclear data by IAEA. The number of nuclear reactors “In Operation” in the world dropped from 437 to 390.

"In an unprecedented move, the International Atomic Energy Agency (IAEA) has shifted 47 Japanese nuclear reactors from the category “In Operation” to the category “Long-term Shutdown” (LTS) in its web-based Power Reactor Information System (PRIS). The number of nuclear reactors listed as “In Operation” in the world thus drops from 437 yesterday to 390 today, a level last seen in Chernobyl-year 1986 and a dramatic step of the IAEA’s official statistics in recognizing industrial reality in Japan. This is without doubt a unique revision of world operational nuclear data."


As Abe stated earlier this month:

"We will first of all determine whether or not to restart nuclear power plants on the basis of scientific safety standards. Then over the course of roughly three years we will assess the futures of existing nuclear power plants and transition to a new stable energy mix over ten years. The new construction or replacement of nuclear power plants is not a matter that is able to be determined immediately. Naturally this is an area in which we should make our determination in accordance with the principle of gradually decreasing our degree of reliance on nuclear power to the greatest extent possible."

Other sources have also suggested that it could take a long time for nuclear plants to adapt after the newly established Nuclear Regulatory Authority lays out its new safety standards in July 2013.ABORYGENI - OFIARY TESTÓW JĄDROWYCH NIE MOGĄ LICZYĆ NA ODSZKODOWANIE

W Polsce pojawiały się doniesienia medialne na temat ofiar prób jądrowych w Związku Radzieckim. Przy przeprowadzaniu eksperymentów nie brano pod uwagę bliskości siedzib ludzkich ani długoterminowego oddziaływania promieniowania na okolicznych mieszkańców. Nie informowano także ludzi o zagrożeniu. Podobnie jednak wygląda sytuacja w przypadku innych państw, które przeprowadzały próby z bronią jądrową. 

Wielka Brytania przeprowadzała swoje testy w latach 50-tych ubiegłego wieku w Stanie Południowa Australia w Australii. Ofiarą tych eksperymentów padli nie tylko uczestniczący w nich brytyjscy i australijscy żołnierze, ale także mieszkający w pobliżu Aborygeni. Teraz cierpią oni na schorzenia charakterystyczne dla ekspozycji na promieniowanie, jednak brytyjskie władze odrzuciły wniosek ofiar o odszkodowanie, gdyż twierdzą, że nie ma wystarczających dowodów na to, by wykazać związek przyczynowo-skutkowy.

Australijski senator z Partii Zielonych Scott Ludlam zamierza jednak nadal domagać się odszkodowania dla członków społeczności. Mówi, że oddziaływanie radiacji na człowieka jest dobrze znane, a domaganie się szczegółowych danych medycznych od Aborygenów, którzy nie byli w stanie wejść w ich posiadanie jest po prostu niemoralne. Zamierza nadal wywierać naciski na brytyjskie władze w celu załatwienia tej sprawy.

Aboriginal people exposed to British nuclear tests in South Australia during the 1950s have been told they have no hope of compensation.
More: http://www.sbs.com.au/news/article/1727792/No-compensation-for-Maralinga-victims


INTERWENCJA W MALI MA ZABEZPIECZYĆ DOSTĘP DO ZŁÓŻ URANU I ZŁOTA

Francuska interwencja w Mali, w którą zaangażowana może zostać także Polska, jest silnie związana z francuskim programem jądrowym i interesami krajów zachodnich w tej części Afryki. W kraju znajdują się znaczne zasoby złota.

Destabilizacja sytuacji w Mali zagraża także kopalniom uranu w sąsiednim Nigrze nadzorowanym przez francuską firmę AREVA. Pochodzi stamtąd ponad 7% światowego zaopatrzenia w ten surowiec. Po raz kolejny ofiarą przepychanek na szczytach władzy i walki o kontrolę nad surowcami padną cywile.

O nadużyciach w kopalniach uranu w Nigrze można przeczytać tutaj:
 http://wolnemedia.net/ekologia/areva-niger-i-tuaregowie-krwawy-uran-w-polsce/


fot: David FRANCOIS, CC-BY-SA-2.5,2.0,1.0


French and West African military intervention in Mali runs the risk of provoking revenge attacks by Islamic militants, spreading instability in a region rich in gold, uranium and cocoa, said analysts from Dakar to London.
http://www.bloomberg.com/news/2013-01-14/french-led-strikes-on-mali-islamists-threaten-revenge-attacks.html

OPERATORZY ELEKTROWNI ATOMOWYCH W USA NIE WIDZĄ PERSPEKTYW NA BUDOWĘ NOWYCH REAKTORÓW

Większość amerykańskich operatorów elektrowni jądrowych jest sceptyczna co do tego, że opłacalna będzie budowa nowych reaktorów w USA. Wobec popularności gazu łupkowego elektrownie jądrowe stają się coraz mniej opłacalnym przedsięwzięciem, co powoduje, że kilku operatorów zdecydowało o wcześniejszym zamknięciu obiektów. Przemysł jądrowy szuka rynków zbytu zagranicą.


Wobec powszechnie panującego sceptycyzmu co do powstawania nowych reaktorów Amerykanie kwestionują pobieranie opłat od klientów przez operatorów na poczet budowy nowych obiektów, jako niezgodne z prawem i nieetyczne.


fot: Edibobb, CC-BY-3.0
New nuclear power plants don't have much of a near-term future in the United States. Who says? The nuclear construction industry.


KATASTROFA JĄDROWA W FUKUSHIMIE DOPROWADZIŁA DO ŚMIERCI PONAD 500 EWAKUOWANYCH

Z powodu katastrofy jądrowej w Fukushimie śmierć poniosło 50 pacjentów szpitala w Futabie. Szpital nie był zagrożony przez tsunami, jednak emisje substancji radioaktywnych zmusiły personel do ewakuacji. Ciężko chorzy przewożeni byli autobusami do zimnych i źle zaopatrzonych miejsc tymczasowego schronienia. Wielu z nich nie przeżyło. Do lutego 2012 r. władze Japonii uznały, że ponad 500 osób zmarło na skutek kryzysu jądrowego. Rzeczywistość daleka jest od mitu lansowanego przez część promotorów energetyki jądrowej jakoby katastrofa w Fukushimie nie spowodowała żadnych ofiar śmiertelnych.

Przypadek szpitala i dylematy moralne personelu medycznego w czasie kataklizmu zostały przedstawione w poniższym filmie japońskiej telewizji NHK.


OFIARY PRÓB JĄDROWYCH W ZSRR NADAL NIE MOGĄ LICZYĆ NA GODNE ŻYCIE

Tysiące mieszkańców Związku Radzieckiego padło ofiarą prób jądrowych przeprowadzanych w tym kraju na potrzeby zimnej wojny. Ludność mieszkająca w pobliżu poligonów wojskowych nie była informowana o zagrożeniu promieniowaniem, wprost przeciwnie, władze zapewniały ją o bezpieczeństwie. 

Lekarze, który badali stan zdrowia lokalnych populacji przyznają wprost, że mieszkańcy byli królikami doświadczalnymi, ponieważ władze chciały się przekonać, jakie byłoby działanie promieniowania na ludność wroga w przypadku zrzucenia bomby atomowej.

Film przedstawia tragiczny los społeczności z miasteczek Kazachstanu. Niestety nawet obecnie nie brakuje tam oficjeli, którzy negują wpływ promieniowania na zdrowie ludności, choć nie są w stanie przedstawić żadnego, alternatywnego wyjaśnienia dla tajemniczej choroby, na którą zapadają mieszkańcy. 


JAPOŃCZYCY NIE USTAJĄ W ANTYATOMOWYCH PROTESTACH MIMO DEKLARACJI NOWEGO RZĄDU

Pomimo wygranej w wyborach proatomowej partii LDP i deklaracji nowego premiera Shinzo Abe o powrocie do atomu Japończycy nie ustają w protestach przeciw energetyce jądrowej. Manifestanci zbierają się na cotygodniowych, piątkowych demonstracjach w Tokio. Swój sprzeciw podtrzymują także znane osoby publiczne w tym grupa pisarzy na czele z laureatem Nagrody Nobla Kenzaburo Oe.

Pisarka Keiko Ochiai skrytykowała nową administrację: "Czy są gotowi na to, by szafować życiem swoim i tych, którzy mają się narodzić pod płaszczykiem słów o 'dobrobycie' i 'pokojowym użyciu'?

"Obywatelski Komitet na rzecz Petycji 10 milionów Podpisów by Powiedzieć do widzenia Elektrowniom Atomowym" 9 marca podczas demonstracji w Parku Meiji w Tokio chce zaprezentować 5-punktowy plan, który będzie zawierał harmonogram wyłączania istniejących już reaktorów, zakaz konstrukcji nowych i plan wzmożonego rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Kenzaburo Oe


WRITERS PLEDGE TO STEP UP CALLS FOR NUCLEAR PHASE-OUT

Four prominent writers including Nobel laureate Kenzaburo Oe say they will step up their demand that Japan pulls the plug on nuclear power.


WEEKLY ANTI-NUCLEAR RALLIES RESUME IN CENTRAL TOKYO

In their first mass protest this year, anti-nuclear protesters rallied outside the prime minister's office Jan. 11 and denounced the Shinzo Abe administration for failing to commit to reducing Japan's reliance on nuclear energy.

http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201301120023

MINISTERSTWO SZUKA KRUCZKÓW PRAWNYCH BY NIE PRZYJĄĆ PISM OD MIESZKAŃCÓW ZAGROŻONYCH BUDOWĄ EJ

Ministerstwo Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej uchyliło się od rozpatrzenia pism od mieszkańców gmin wybranych na lokalizacje elektrowni jądrowych z powodu "uchybień formalnych". Mieszkańcy gmin: Gąski, Żarnowiec i Choczewo wysłali do ministerstwa pisma, w których zaznaczają, że wojewoda nie ma zgodnie z polskim prawem uprawnień do wskazywania lokalizacji elektrowni jądrowej. Na tej podstawie mieszkańcy podważali kroki prawne podjęte przez rząd za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego i Pomorskiego mające na celu realizację jądrowych inwestycji.

Minister Sławomir Nowak, zdjęcie: Kancelaria Sejmu RP

Ministerstwo odpowiedziało, że nie wie, czego dotyczą pisma od mieszkańców i jaki mają one charakter prawny.


NIKARAGUA PLANUJE POZYSKIWAĆ 94% SWOJEJ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ JUŻ W 2017 R.

Nikaragua wyznaczyła sobie jeden z najambitniejszych celów dotyczących odnawialnych źródeł energii na świecie. Do gwałtownego zwrotu w polityce energetycznej skłonił Nikaraguę kryzys energetyczny spowodowany dużą zależnością od importowanej ropy. Zmniejszenie tej zależności z 70% do 6% będzie możliwe dzięki rozwojowi infrastruktury odnawialnych źródeł energii. Dzięki tym zmianom Nikaragua przeobrazi się z najbardziej zależnego od ropy kraju Ameryki Środkowej w kraj najmniej zależny od ropy w regionie.94% Renewable Electricity By 2017 Is Goal For Nicaragua

'Nicaragua has one of the most aggressive renewable energy goals in the world — it intends to have 94% of its electricity come from renewable energy by 2017. The spark for this new energy push was an energy crisis due to a heavy reliance on foreign oil. Reducing this over-reliance from 70% to 6% could be made possible by renewable energy infrastructure development.''


''In a five-year period, Nicaragua will have gone from being the most oil-dependent nation in Central America, to the least. And in a 10-year period, Nicaragua’s energy sector will have been transformed from a candle-lit backwater basket case to an international LEADER in RENEWABLE technologies.'' 


WŁADZE JAPONII CHCĄ ZMUSIĆ SKLEPY DO SPRZEDAŻY RADIOAKTYWNYCH PRODUKTÓW Z FUKUSHIMY

Nowy japoński rząd chce wprowadzić prawo, które będzie wymuszało na sklepach sprzedaż radioaktywnych produktów z Fukushimy. Produkty mają spełniać normy "bezpiecznej" dawki promieniowania. W ten sposób uzyskuje się wymierną korzyść - zmniejsza się ilość przedsiębiorców i producentów, którym trzeba by było wypłacić odszkodowania w wypadku, gdyby musieli zaniechać produkcji.

fot. Corpse Reviver, CC-BY-SA-3.0
The new minister under the Abe Ms. Masako Mori declares the new national government under LDP is considering passing the legislation to force retailers to sell Fukushima produce. It's not very clear from the article below by Fukushima Minpo whether this legislation is intended for retailers only in Fukushima, or any retailers anywhere. 

森雅子少子化担当相(参院本県選挙区)は2日までに福島民報社の新春インタビューに答え、東京電力福島第一原発事故による風評被害を払拭(ふっしょく)するため、県産品の販売促進を目的とした法律の制定を検討する考えを示した。小売店に対し、安全が確認された農産物や工業品の販売を促す内容で、店頭に県産品を陳列した店舗の優遇などを想定している。森氏は平成24年度補正予算で風評被害対策の関連費用を拡充させ、課題解決に向けた取り組みを加速させることも強調した。


NIEMIECKI MINISTER ŚRODOWISKA: NIE MA ŻADNEGO RACJONALNEGO POWODU BY WRÓCIĆ DO ATOMU


Niemiecki minister środowiska - Peter Altmaier powiedział, że Niemcy już nie zmienią decyzji o odejściu od energetyki jądrowej. Była to reakcja na sugestie o możliwym powrocie Niemiec do atomu.

"Nie widzę żadnego racjonalnego powodu, który miałby spowodować powrót do energetyki jądrowej w Niemczech" - powiedział minister.
German Environment Minister Peter Altmaier said on Friday his country would never return to nuclear energy, hitting back at a top EU official who doubted Berlin's commitment to phase out nuclear power.

"I cannot see any plausible political line-up that would enable a revival of nuclear power in Germany," Altmaier told Friday's edition of the Leipziger Volkszeitung regional daily.


Foto: Clemens Bilan/dapd dapd

"KOBIETY FUKUSHIMY" - GŁOS KOBIET DOTKNIĘTYCH KATASTROFĄ JĄDROWĄ (FILM)

Narratorkami filmu są kobiety z Fukushimy, których życie drastycznie zmieniło się po awarii w elektrowni jądrowej. Sześć Japonek z brutalną szczerością wyraża swoje poglądy na temat usuwania skutków katastrofy jądrowej w Fukushimie, jej tuszowania i rozpowszechnianych fałszywych informacji, a także opowiada o tym, jak katastrofa wpłynęła na ich życie, domy i rodziny.


Six Japanese women offer brutally honest views on the state of the clean-up, the cover-ups and untruths since the nuclear accident in Fukushima, and how it has affected their lives, homes and families.

6人の日本人女性が、福島原発事故以降の汚染除去の現状、隠ぺいと嘘について包み隠さぬ本音を打ち明け、そして事故が彼女たちの人生、故郷、家族にどのような影響を及ぼしたかについて語ります。Ponad rok od stopienia się rdzeni trzech reaktorów w elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi szeroki i różnorodny ruch antyatomowy rozwija się w Japonii. Nigdzie nie jest on być może tak widoczny jak w Prefekturze Fukushima, gdzie grupa miejscowych kobiet śmiało protestuje przeciw przemilczaniu przez japoński rząd najgorszego wypadku jądrowego stulecia. Przeważnie ignorowane przez własne media te dzielne kobiety pozbywają się kulturowo przypisanej nieśmiałości i dzielą się z brutalną szczerością  swoimi poglądami na temat usuwania skutków katastrofy jądrowej, jej tuszowania, rozpowszechnianych fałszywych informacji oraz stagnacji życia politycznego w Japonii. Dzięki unikalnemu zagraniu z wnętrza Strefy Zamkniętej i z opuszczonych sąsiadujących z nią miast film "Kobiety Fukushimy" pozwala usłyszeć prawdziwe głosy kobiet na temat ich życia, domów, rodzin i tego, co stało się po 11 marca.

Over a year since three reactors went into meltdown at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, a broad, disparate anti-nuclear movement is growing in Japan. Nowhere is that more apparent, perhaps, than in Fukushima prefecture, where a group of local women boldly protest the deafening silence of the Japanese government over the worst nuclear accident of this century. Largely ignored by their own media, these brave women brush aside their cultural shyness and share their brutally honest views on the state of the cleanup, the cover-ups, the untruths and the stagnant political climate in today’s Japan. Supported with rare footage from inside the exclusion zone, as well as from abandoned neighboring towns, the Women of Fukushima (“Fukushima no Onnatachi”) offers startlingly candid insights, in the women’s own voices, about what has become of their lives, homes, and families in the aftermath of 3/11.

福島第一原子力発電所で3基の原子炉がメルトダウンを起こしてから1年以上。さまざまな人々による大がかりな反原発運動が日本国内で拡大しつつあります。この運動がもっとも顕著なのは、おそらく福島県でしょう。そこでは地元の女性グループが勇敢にも立ち上がり、今世紀最悪の原発事故に対する日本政府の沈黙に抗議しているのです。国内メディアにほとんど無視されてきたこの勇敢な女性たちは、内気な県民性を脇へ押しやり、現在の日本における汚染除去の現状や隠ぺい、嘘、そして停滞した政治情勢について包み隠さぬ率直な意見を公表しています。立ち入り禁止区域内や周辺の荒れ果てた無人の村々の貴重な映像と共に、「福島の女たち」は3・11によって彼女たちの人生、故郷、家族がどのような影響を受けたのかについての驚くほど率直な見解を、彼女たち自身の声で伝えます。


BURMISTRZ Z REJONU SKAŻENIA: PROSZĘ WSTAWCIE SIĘ ZA TYMI, KTÓRZY NIE MOGĄ EWAKUOWAĆ SIĘ Z FUKUSHIMYKatsutaka Idogawa jest burmistrzem miasta Futaba położonego w odległości 3 km od zniszczonej elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi. Kiedy trzęsienie ziemi i tsunami zapoczątkowały serię stopienia rdzeni reaktorów i wybuchów w elektrowni w marcu 2011 r. wiele miejscowości musiało być ewakuowanych z powodu wysokiego poziomu promieniowania. Burmistrz Idogawa był jedynym, który zadecydował o formalnej relokacji wszystkich mieszkańców, a także władz swojego miasta poza teren Prefektury Fukushima. Podjął tę decyzję, ponieważ władze centralne po katastrofie jądrowej wyznaczyły nową dawkę promieniowania akceptowaną dla ludności cywilnej podnosząc ją 20-krotnie z dotychczas obowiązującego 1 mSv rocznie do 20 mSv. Oznacza to, że na obszarze do 20 mSv nie ma zapewnionej ewakuacji dla mieszkańców, a ludzie, którzy z różnych powodów nie są w stanie wyjechać na własną rękę są wystawieni na dawki promieniowania nieakceptowane przez organizacje międzynarodowe.

Wystąpienie burmistrza Idogawy w siedzibie Rady Praw Człowieka ONZ 30 października 2012 r.:


Burmistrz Idogawa: "Wielokrotnie prosiłem, członków rządu, aby sami zamieszkali na obszarze 20 mSv ze swoimi rodzinami, jeśli naprawdę uważają, że jest to bezpieczne. Żaden z nich tego nie zrobił. Muszą wiedzieć, jakie to niebezpieczne. Jest tak wielu ludzi w Fukushimie, którzy nie mogą wyjechać z powodów finansowych bądź innych. Szczerze Was proszę, żebyście przemówili w ich sprawie po to, by ich uratować. Ta katastrofa zaklasyfikowana jako najwyższy 7 stopień zdarzeń jądrowych zniszczyła 4 reaktory ".

Burmistrz Idogawa jest przez cały czas naciskany przez zgromadzenie lokalne, by ponownie włączył miasto Futaba w skład Prefektury Fukushima. Dwudziestego grudnia 2012 r. zgromadzenie przegłosowało wniosek o wotum nieufności dla burmistrza. Jeśli zrezygnuje ze swojej funkcji, japoński rząd będzie jeszcze bardziej naciskał na powrót mieszkańców Futaby do Fukushimy i będzie wykorzystywał ich przypadek, by przekonywać pozostałych ewakuowanych do powrotu do prefektury.
JAPOŃSKIE MINISTERSTWO ŚRODOWISKA OTRZYMYWAŁO SKARGI NA PRACE DEKONTAMINACYJNE ALE ICH NIE REJESTROWAŁO

Japoński dziennik "Asahi Shimbun", który poinformował o nadużyciach, jakich dopuszczają się firmy oczyszczające osiedla w Fukushimie z radioaktywnych odpadów, opublikował materiał, z którego wynika, że lokalni mieszkańcy, a nawet pracownicy firm, masowo zgłaszali nieprawidłowości ministerstwu środowiska. Skargi nie były jednak rejestrowane. Informacje o nich nie docierały nawet do siedziby ministerstwa w Tokio.

Zgłaszający nadużycia, jak pisze gazeta, dzwonili do lokalnego przedstawicielstwa ministerstwa w prefekturze, którego zadaniem był nadzór nad pracami dekontaminacyjnymi i kontakt z mieszkańcami. Z ustaleń dziennika wynika, że biuro ministerstwa w Fukushimie nie tylko nie dokonywało rejestru skarg, ale też nie przeprowadzało szczegółowej kontroli firm po skargach ich własnych pracowników. Zbyt mało osób zostało przydzielonych do zajmowania się tym problemem, a ministerstwo w przeciwieństwie do innych ministerstw w Japonii nie zastosowało rejestru skarg.

Warto spróbować sobie wyobrazić, co działoby się w analogicznej sytuacji w Polsce.

Siedziba ministerstwo środowiska, fot: BlackRiver, GFDL 

Environment Ministry officials failed to act on a flood of complaints from residents in Fukushima Prefecture about companies carrying out shoddy decontamination work.

No effort was even made to record the number or contents of those complaints, in part because staffing shortages made such work difficult, and many of the companies involved were not instructed on how to improve their performance.

EKIPY PRZEPROWADZAJĄCE DEKONTAMINACJĘ W FUKUSHIMIE WRZUCAŁY RADIOAKTYWNE ODPADY DO RZEK

Ekipy przeprowadzające prace dekontaminacyjne w Fukushimie pozbywały się radioaktywnych śmieci wrzucając je do rzek - donosi japoński dziennik "Asahi Shimbun". Gazeta przedstawiła także dowody w postaci zdjęć.

Prace dekontaminacyjne, polegające na zebraniu materiału organicznego (liście, gałęzie), a także zebranie wierzchniej warstwy gleby, mają na celu zmniejszenie ilości radioaktywnych substancji radioaktywnych w miejscach silnego skażenia. Ich zebranie ma powstrzymać rozprzestrzenianie się radioaktywnych izotopów w ekosystemie i zmniejszyć zagrożenie dla ludności. Odkrycie "Asahi Shimbun" wskazuje jednak na to, że służby realizujące te prace nie tylko nie wywiązały się z tego zadania, ale także zwiększyły ryzyko dla ludności zwiększając radioaktywne skażenie ujęć wody.Na zdjęciach gazety widać, że nadzorcy robót instruowali pozostałych pracowników, w jaki sposób mają wrzucać odpady do rzek. Po publikacji gubernator Fukushimy zwrócił się do ministerstwa środowiska o zbadanie sprawy.

Centralny rząd wydał 650 miliardów jenów na prace dekontaminacyjne. Zostały one rozdzielone pomiędzy różne firmy przypisane do konkretnych obszarów. Oczyszczana jest powierzchnia w odległości 20 m od zabudowań i dróg. Jednak reporterzy gazety wykryli, że w 13 lokalizacjach pracownicy łamali podstawowe przepisy w zakresie postępowania z odpadami.

Od dłuższego czasu prace dekontaminacyjne są poddawane krytyce. Eksperci zauważają, że jest to syzyfowa praca. Pojawiają się też głosy, że lepiej by było przeznaczyć środki finansowe na pomoc dla ewakuowanych mieszkańców Fukushimy.

Cleanup crews in Fukushima Prefecture have dumped soil and leaves contaminated with radioactive fallout into rivers. Water sprayed on contaminated buildings has been allowed to drain back into the environment. And supervisors have instructed workers to ignore rules on proper collection and disposal of the radioactive waste.


Construction company dumped decontamination soil to the river.「手抜き除染」横行 回収した土、川に投棄 - 朝日新聞デジタルhttp://t.co/RKehqunH