DLACZEGO ATOM NIE SPRAWDZA SIĘ WE FRANCJI I JAKIE SĄ DLA NIEGO ALTERNATYWY


Prezentujemy najważniejsze konkluzje z wywiadu z Mycle’em Schneiderem* – światowej sławy niezależnym ekspertem ds. energetyki. Rozmowa została przeprowadzona przez Ewę Podolską z Radia TOK FM:

Zapraszamy także do wysłuchania całego wywiadu.ENERGETYKA JĄDROWA NA ŚWIECIE
 • Energia jądrowa jest stosunkowo małą częścią światowej produkcji energii – stanowi 13%, do konsumenta natomiast trafia jedynie 2% tej energii
 • Trendy pokazują, że udział energetyki jądrowej w ogólnej strukturze energii na świecie zmniejsza się
 • Energetyka nuklearna nie jest technologią nowoczesną. To energia odnawialna jest technologią przyszłości
FRANCJA
 • 75% energii we Francji pochodzi z atomu  - dzięki temu Francja miała uniezależnić się od importu ropy, jednak jak pokazują statystyki, zużycie ropy we Francji jest większe niż w innych krajach wysokorozwiniętych nieposiadających bądź mniej zależnych od atomu
 • Francja skupiła się na produkcji energii elektrycznej i jej wykorzystaniu zamiast na inwestowaniu w najnowsze technologie i efektywność energetyczną
 • Francja nie jest krajem niezależnym energetycznie. Jedynie 17% źródeł energii pochodzi z zasobów własnych
 • Zamiast zwiększać zużycie energii (np. poprzez ogrzewanie budynków energią elektryczną tak jak zrobiła to Francja) lepiej jest zbudować dom energooszczędny
 • We Francji coraz częściej ma miejsce zjawisko ubóstwa energetycznego: właściciele mieszkań na wynajem nie inwestują w technologie energooszczędne i decydują o ich ogrzewaniu energią elektryczną, to sprawia, że wynajmujący mieszkanie wydają większość posiadanych pieniędzy na rachunki za prąd
 • Obecnie 4 z 25 mln francuskich rodzin dotyka zjawisko ubóstwa energetycznego – jest to skutek myślenia, które było powszechne we Francji 30 lat temu: „zbudujmy elektrownię jądrową, będziemy mieli mnóstwo taniej energii”. Istnieje potrzeba dopłacania do rachunków 1,4 mln gospodarstw domowych.
NIEMCY
 • Rok po podjęciu decyzji o wycofaniu się z atomu w Niemczech i wygaszeniu 8 najstarszych elektrowni nie widzimy niczego co mogłoby pogorszyć jakość usług energetycznych dla sieci w przesyle ani w dostarczanej energii
 • Francja po raz kolejny jest importerem netto niemieckiej energii
 • Energetyka odnawialna nie powinna być skoncentrowana w dużych elektrowniach, Niemcy powinni rozwijać mikro systemy energetyczne – niezbędna jest restrukturyzacja sieci i mechanizmów przesyłania, konsument energii powinien być także jej producentem (prosument)
OZE
 • Powinniśmy tworzyć lokalne systemy energetyczne budowane na podstawie popytu będące hybrydą (ciepło, gaz …), uwzględniające lokalną specyfikę, a nie budowane korporacyjnie na zasadzie podaży
 • Lokalne społeczności nie powinny oglądać się na rząd i czekać na odgórne wytyczne, a powinny tworzyć małe systemy energetyczne samodzielnie (na poziomie samorządu)
BEZPIECZEŃSTWO W ENERGETYCE JĄDROWEJ
 • Po 11 września 2001 r. ludzie powinni byli zrozumieć, że ryzyko wystąpienia katastrofy w instalacji jądrowej jest o wiele większe niż zwykło się zakładać, a jeśli 11 września nie był dostatecznie przekonujący, to taki efekt uświadamiający powinien mieć 11 marca 2011
 • Obecnie każda osoba wybierająca się do Fukushimy dostaje do ręki licznik Geigera, który wskazuje poziom promieniowania. Są tam miejsca, w których 30-krotnie przekroczone zostały normy dopuszczalnego tła
 • W Fukushimie licznik Geigera stał się codziennym towarzyszem ludzi. Używa się go aby wiedzieć, gdzie bezpiecznie jest usiąść, co można zjeść …
 • Ludzie, którzy twierdzą, że zachowanie mieszkańców Fukushimy jest efektem psychozy, sami powinni udać się do specjalisty
*Mycle Schneider był przez wiele lat doradcą rządu Francji i Belgii. Jest autorem raportu The World Nuclear Industry Status Reports. W 1997 r. otrzymał nagrodę Right Livelihood Award.

We encourage everyone to read and share the presentation by independent specialist on energy - Mycle Schneider. The presentation "The Status of Nuclear Power in the World Before and After Fukushima" was shown during the conference which took place in Warsaw on the 23th of April 2011.

Mr Schneider was adviser of French and Belgian government for many years. He is lead author of The World Nuclear Industry Status Reports. In 1997 he received the Right Livelihood Award.


CZARNOBYLSKA MODLITWA

W Polsce dostępna jest już książka "Czarnobylska modlitwa" Swietłany Aleksijewicz. Zachęcamy do zapoznania się z recenzją tej publikacji autorstwa Ewy Krzysiak:

"Znana białoruska reportażystka Swietłana Aleksijewicz przemierzyła z magnetofonem okolice największej w najnowszych dziejach katastrofy ekologicznej. Autorka (...) nie oszczędzała sił i czasu aby dotrzeć do jak największej grupy świadków i uczestników związanych z wzorcową na owe czasy elektrownią atomową (...) 'Czarnobylska modlitwa' pokazuje mnóstwo dowodów ludzkiego bohaterstwa, poświęcenia, ale także i głupoty, która w ostatecznym rezultacie okazała się zbrodnicza. Czym innym, jak nie przestępstwem jest okłamywanie wysyłanych na pewną śmierć rekrutów oczyszczających elektrownię z odpadów radioaktywnych bez odpowiedniego zabezpieczenia?"

MORSKI WIATR KONTRA ATOM


Instytut Energetyki Odnawialnej we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla i Greenpeace Polska przygotował raport porównujący koszty morskiej energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej oraz ich potencjału tworzenia miejsc pracy pt. "Morski wiatr kontra atom"


 fot: Hans Hillewaert / CC-BY-SA-3.0


Poniżej prezentujemy jego najważniejsze fragmenty:

 • "Morskie farmy wiatrowe są na etapie dynamicznego rozwoju z tendencją do spadku kosztów, podczas gdy elektrownie jądrowe po krótkim okresie renesansu weszły także, z przyczyn kosztowych, w etap stagnacji, a nawet schyłku.
 • "MFW mają duże rezerwy obniżenia kosztów produkowanej energii, podczas gdy najbardziej prawdopodobne kierunki zmian badanych parametrów inwestycyjnych i eksploatacyjnych będą popychały koszty energii z EJ w górę".
 • "Klaster MFW budowany w obecnej dekadzie pozwala na uzyskanie energii elektrycznej w cenie 104 EUR/MWh, czyli o kilka procent niższej w stosunku do energii z EJ".
 • "Budowa klastra MFW o ekwiwalentnej, w stosunku do planowanej pierwszej EJ, rocznej wydajności energetycznej, generuje łącznie niemal dwukrotnie większe możliwości zatrudnienia (powyżej 9 tysięcy miejsc pracy) niż energetyka jądrowa".
 • "O ile w morskiej energetyce wiatrowej Polska ma szansę być jednym z liderówi eksporterów technologii i usług, co już teraz w praktyce jest potwierdzane przez szereg krajowych zakładów pracy, w tym kilka krajowych stoczni, o tyle trudno sobie wyobrazić, że w energetyce jądrowej Polska będzie kreatorem technologii i jej eksporterem. Program PPEJ tworzy zatem miejsca pracy głównie zagranicą".


SHADOWLAND - DOCUMENTARY FROM FUKUSHIMA

SHADOWLAND - 福島からの報道ドキュメンタリー"Walking through those villages, there is this tremendous sence of loss. The loss of culture and tradition, the loss of community and way of life, and the loss of health and even life itself." (Robert Knoth & Antoinette de Jong)

Here is a radiation safety pamphlet given to schools for children...「高度経済成長の終わりに起きた原発事故は、快適さを求めて物を充足させるのではなく、命や心を大切にする機会を、天が日本に与えてくれたとも思う」
福島県飯舘村、菅野村長、ニューヨークでの講演「までいの心が日本を救う」

http://onaironaironair.wordpress.com/2012/02/20/

A DANGER OF 4TH REACTOR IN FUKUSHIMA DAIICHI

福島第一4号機の危機


ONZ musi się zająć natychmiast sprawą czwartego reaktora Fukushima daiichi.
国連は福島第一4号機の使用済み燃料プールの問題を取り上げる原子力安全サミットを計画すべき。同4号機に関して独立アセスメントチームを作り、プールを安定化するための国際的支援をコーディネートし、起こりうる大惨事を防ぐべきである。

LEAKING NUCLEAR WASTE FILLS FORMER SALT MINE

ドイツの古い塩鉱で核廃棄物が漏れている


Photograph by Emory Kristof, National Geographic

Tak wygląda "bezpieczne" składowisko odpadów Asse II.

Głęboko w opuszczonej niemieckiej kopalni soli, w bezładnym stosie leżą beczki z odpadami nuklearnymi, nietknięte od lat 70, kiedy zostało zrobione to zdjęcie.

Od 1960 komory w Asse II w Dolnej Saksonii służyły jako miejsca składowania ponad stu tysięcy baryłek nisko- i średnioaktywnych odpadów jądrowych. Niskoaktywne odpady nie są uważane za niebezpieczne w użyciu, ale średnioaktywne wymagają ochronnej osłony, takiej jak na przykład zatopienie w betonowych blokach, (zgodnie z World Nuclear Association, które promuje energię jądrową).

W 2008 roku pojawiły się doniesienia, że woda wyciekająca z Asse II od 1980 roku jest radioaktywna.

Obecnie, obawiając się, że kopalnia wypełniła się wodą, Federalny Ośrodek Ochrony przed Promieniowaniem (Germany's Federal Office for Radiation Protection, GFORP) ma zamiar dokonać bezprecedensowej próby przeniesienia setek ton odpadów radioaktywnych w inne miejsce.

Werner Nording z GFORP mówi: "To co planujemy teraz zrobić, to dowiedzieć się, czy istnieje jakikolwiek sposób, żeby usunąć te odpady. Takie przedsęwzięcie, nie było jeszcze praktykowane nigdzie na świecie"

Zakładając, że wszystko pójdzie dobrze, po testach promieniowania, toksyczności i ewentualnej obecności gazów wybuchowych, agencja zamierza usunąć śmiertelnie niebezpieczne odpady za pomocą pojazdów zdalnie sterowanych do roku 2020.


***
Deep in an abandoned German salt mine, barrels of nuclear waste lie in a jumbled heap—untouched since the 1970s, when this picture was taken.
Since the 1960s the Asse II chambers in Lower Saxony (map) have served as storage sites for more than a hundred thousand barrels of low- to medium-level nuclear waste. Low-level waste isn't considered dangerous to handle, but medium-level waste may need shielding before disposal—such as encasing reactor components in concrete—according to the World Nuclear Association, which promotes nuclear energy.
In 2008 reports emerged that water leaking from Asse II since the 1980s is radioactive.
Now, amid fears the mine could fill with water—causing radioactive contamination in the region—authorities with Germany's Federal Office for Radiation Protection are making an unprecedented attempt to retrieve and relocate hundreds of tons of waste from the controversial site.

"What we have to do now is find out if it's possible to remove the waste," said agency spokesperson Werner Nording. "This work has never been done anywhere in the world up until now."
Assuming all goes well—and after tests for radiation, toxicity, and explosive gases—the agency plans to remove the deadly waste with remotely operated vehicles by 2020.
—James Owen 
National Geographic

http://news.nationalgeographic.com/news/2010/07/photogalleries/100708-radioactive-nuclear-waste-science-salt-mine-dump-pictures-asse-ii-germany/
Tłumaczenie i opracowanie: 

Poznaj atom - kampania na rzecz świadomości społecznej
CORAZ BARDZIEJ PRZYJAŹNIMY SIĘ ZE SŁONECZKIEM!
もっとお日さまと仲良くなれる !
 
"Solar electricity may get even cheaper"

Five percent of electricity in Germany is generated with solar power. Still, German companies are going insolvent. That was to be expected and is not surprising, says solar expert Philippe Welter.
Philippe Welter is the publisher of the solar electricity magazine Photon. The magazine, published in German, English, Spanish, French, Mandarin, Italian, is the world's leading trade journal for solar energy.
Chart showing sinking solar prices

POWIEDZ NIE DLA KOPALNI URANU W SUDETACH 
ポーランド南部のスデティ山脈をウラル鉱山にするな!

Myśląc o zagrożeniach wynikających ze wdrożenia w Polsce programu energetyki jądrowej jesteśmy skupieni przede wszystkim na północnej Polsce. Tymczasem może on zagrozić także Sudetom, gdzie ma rozpocząć się poszukiwanie uranu. Poniższa prezentacja przedstawia dramatyczne skutki, jakie może przynieść górnictwo substancji promieniotwórczych w regionie - zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i załamanie branży turystycznej.

On Your Mark by Hayao Miyazaki


http://www.dailymotion.com/video/xwdcq_on-your-mark_shortfilms

Hayao Miyazaki's On Your Mark depicts a post-nuclear meltdown
http://www.spoon-tamago.com/2011/07/18/hayao-miyazakis-on-your-mark-depicts-a-post-nuclear-meltdown/

宮崎駿が描いた原発メルトダウン後の世界
http://abemasato.com/memo/ghibli/onyourmark/
ENERGIA "JAKOŚ TO BĘDZIE" ATOMOWA


Energetyka jądrowa stwarza problemy, których nie potrafi rozwiązać:
1. Kopalnie uranu, z których pobiera się surowiec dla paliwa jądrowego powodują radioaktywne skażenie środowiska:
http://wolnemedia.net/ekologia/areva-niger-i-tuaregowie-krwawy-uran-w-polsce/

http://www.uranstop.pl/index.php/pl/o-co-chodzi

2. Nadal nie ma bezpiecznego i ekonomicznego rozwiązania kwestii odpadów jądrowych: 

http://www.polityka.pl/swiat/tygodnikforum/300715,1,jak-zneutralizowac-problem-radioaktywnych-odpadow.read#ixzz1xJkoAE3b 

http://www.youtube.com/watch?v=qoyKe-HxmFk&feature=related 


3. W przypadku katastrof jądrowych nie ma metod dekontaminacji i ratowania życia i zdrowia ludzi, którzy wchłonęli wysokie dawki promieniowania
 

http://wiadomosci.wp.pl/gid,14536307,kat,1356,title,Najwieksza-katastrofa-XX-wieku,galeria.html


http://www.youtube.com/watch?v=xKLZcSb1kDQ