MORSKI WIATR KONTRA ATOM


Instytut Energetyki Odnawialnej we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla i Greenpeace Polska przygotował raport porównujący koszty morskiej energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej oraz ich potencjału tworzenia miejsc pracy pt. "Morski wiatr kontra atom"


 fot: Hans Hillewaert / CC-BY-SA-3.0


Poniżej prezentujemy jego najważniejsze fragmenty:

  • "Morskie farmy wiatrowe są na etapie dynamicznego rozwoju z tendencją do spadku kosztów, podczas gdy elektrownie jądrowe po krótkim okresie renesansu weszły także, z przyczyn kosztowych, w etap stagnacji, a nawet schyłku.
  • "MFW mają duże rezerwy obniżenia kosztów produkowanej energii, podczas gdy najbardziej prawdopodobne kierunki zmian badanych parametrów inwestycyjnych i eksploatacyjnych będą popychały koszty energii z EJ w górę".
  • "Klaster MFW budowany w obecnej dekadzie pozwala na uzyskanie energii elektrycznej w cenie 104 EUR/MWh, czyli o kilka procent niższej w stosunku do energii z EJ".
  • "Budowa klastra MFW o ekwiwalentnej, w stosunku do planowanej pierwszej EJ, rocznej wydajności energetycznej, generuje łącznie niemal dwukrotnie większe możliwości zatrudnienia (powyżej 9 tysięcy miejsc pracy) niż energetyka jądrowa".
  • "O ile w morskiej energetyce wiatrowej Polska ma szansę być jednym z liderówi eksporterów technologii i usług, co już teraz w praktyce jest potwierdzane przez szereg krajowych zakładów pracy, w tym kilka krajowych stoczni, o tyle trudno sobie wyobrazić, że w energetyce jądrowej Polska będzie kreatorem technologii i jej eksporterem. Program PPEJ tworzy zatem miejsca pracy głównie zagranicą".