POWIEDZ NIE DLA KOPALNI URANU W SUDETACH 
ポーランド南部のスデティ山脈をウラル鉱山にするな!

Myśląc o zagrożeniach wynikających ze wdrożenia w Polsce programu energetyki jądrowej jesteśmy skupieni przede wszystkim na północnej Polsce. Tymczasem może on zagrozić także Sudetom, gdzie ma rozpocząć się poszukiwanie uranu. Poniższa prezentacja przedstawia dramatyczne skutki, jakie może przynieść górnictwo substancji promieniotwórczych w regionie - zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i załamanie branży turystycznej.