67 ROCZNICA ZRZUCENIA BOMBY ATOMOWEJ NA HIROSZIMĘ

W rocznicę zrzucenia bomby atomowej na Hiroshimę, 6 sierpnia 2012 r. burmistrz miasta - Kazumi Matsui, jak co roku, odczytał Hiroszimską Deklarację Pokoju apelującą o odrzucenie broni nuklearnej. W deklaracji pojawiły się ważne odniesienie do obecnej sytuacji: "Mieszkańcy Hiroszimy doświadczyli efektów nuklearnego bombardowania na własnym ciele i we własnej krwi. Potem musieli żyć z jego długofalowymi efektami i z uprzedzeniami doświadczanymi ze strony społeczeństwa (...) Jedenasty marca 2011 to dzień, którego nigdy nie zapomnimy. Kataklizm naturalny spotęgowany przez wypadek jądrowy spowodował bezprecedensową katastrofę. My tutaj w Hiroszimie, mamy dobitną świadomość tego, że ludzie, którzy przetrwali tę katastrofę nadal ogromnie cierpią, ale spoglądają na przyszłość z nadzieją (...) Wyciągnąwszy lekcję z tego potwornego wypadku Japonia jest teraz zaangażowana w ogólnokrajową debatę na temat swojej polityki energetycznej z głosami mówiącymi <<Energia atomowa i człowiek nie są w stanie współistnieć>>"