MAEA: BYŁO WIELE PRZYPADKÓW KRADZIEŻY LUB ZAGINIĘCIA MATERIAŁÓW ROZSZCZEPIALNYCH

"Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przyznała, że miały miejsce 24 przypadki kradzieży bądź utraty materiałów rozszczepialnych. Jednak nie jest jasne, jak wiele przypadków takich zdarzeń nie zostało zarejestrowanych, ani jaka jest skala handlu plutonem i wzbogaconym uranem na czarnym rynku".

Jak zauważają obserwatorzy, kraje dysponujące technologią atomową nie przywiązują wystarczającej wagi do zapewnienia bezpieczeństwa materiałów radioaktywnych ze strony przestępców i terrorystów skupiając się na bezpieczeństwie instalacji.


"The International Atomic Energy Agency (IAEA) has confirmed almost two dozen incidents of theft or loss of fissile material. However, it’s unclear how many cases may have gone unreported, or the extent to which the stolen HEU or plutonium is available on the black market."