DR CALDICOTT: DZIECI Z FUKUSHIMY PRZYJĘŁY WYŻSZĄ DAWKĘ PROMIENIOWANIA NIŻ DZIECI Z CZARNOBYLA

Dr. Helen Caldicott na temat wyników badań dzieci z Fukushimy (u 40% wykryto cysty i guzki): To niezwykle rzadki przypadek w pediatrii. U większości z tych dzieci rozwinie się rak tarczycy. (...) 

Minęło 5 lat zanim stwierdzono nowotwory tarczycy po Czarnobylu. Dzieci z Fukushimy już wykazują symptomy, że może się u nich rozwinąć rak w przyszłości. To wszystko wskazuje na to, że otrzymały naprawdę wysoką dawkę promieniowania, wyższą niż w przypadku Czarnobyla

Dr. Helen Caldicott, Physician: [The health survey of children in Fukushima Prefecture] found 40% have thyroid abnormalities, which is incredibly rare in pediatrics.
Some of these children almost certainly are bound to develop cancer of the thyroid. And indeed one 12 year old boy has already been diagnosed with it. And a girl aged about 16 may have already developed cancer. They are testing her now.

It took 5 years for the children around Chernobyl to develop cancer. These children are showing symptoms and signs that they may well develop cancer in the future, indicating that they got a really high dose of radiation, higher than at Chernobyl. [...]

I predict we’ll see an epidemic of leukemia and cancer and congenital malformations in this exposed population over the next 70 years or longer. [...]

More: