KRAJE UE MOGĄ ZREDUKOWAĆ ZUŻYCIE ENERGII O 2/3 DZIĘKI EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Dzięki zastosowaniu efektywności energetycznej kraje UE mogą do 2050 r. zredukować zużycie energii o 2/3. Taka konkluzja wynika z analizy niemieckiego Instytutu Badań nad Systemami i Innowacjami Fraunhofer wykonanej na zlecenie ministerstwa środowiska.

Zwiększenie efektywności energetycznej nie tylko pozwoliłoby na wielkie oszczędności,  ale nawet mogłoby przynieść zyski. Pozwoliłoby także na redukcję emisji dwutlenku węgla zgodnie z unijnymi planami o 80% do 2050 r.

Po co nam wobec tego elektrownie atomowe?


By 2050, the European Union's energy demand can be cut by two thirds by implementing energy-efficiency measures. This is the conclusion of a study by the Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (Fraunhofer ISI), which was commissioned by the Federal Environment Ministry (BMU). The study was presented in Berlin today. "Increasing energy efficiency is a field that holds huge potential. We can significantly reduce our energy demand. At the same time, around 90 percent of all energy-saving measures pay for themselves. Energy efficiency can lead to a considerable reduction in energy costs and even to profits", commented Katherina Reiche, Parliamentary State Secretary at the Federal Environment Ministry.

More: http://www.bmu.de/english/press_releases/pm/49410.php