NIE MA CO ROBIĆ Z RADIOAKTYWNĄ ZIEMIĄ Z FUKUSHIMY

Olbrzymim problemem dla Japonii jest kwestia składowania skażonej radioaktywnymi substancjami gleby. Obszary skażone rozciągają się daleko poza strefę ewakuacyjną. Ziemia składowana jest w workach foliowych, często w miejscach wykopania: także w parkach i na placach zabaw. W przyszłości ma zostać stworzone docelowe stanowisko dla tych odpadów. Na razie jednak zalegają one w miejscach codziennej aktywności ludzi. Eksperci ostrzegają, że ponieważ nie ma stworzonego systemu monitoringu takich odpadów, mogą stanowić one zagrożenie. Lokalne władze zarządzające nimi nie chcą dzielić się informacjami z okoliczną ludnością.


 Dekontaminacja to słowo, które określa zebranie i przeniesienie radioaktywnych cząstek po to, by składować je "gdzieś indziej". Gdzie? Zapytajcie mnicha Mitsuhiro Abe (48), który z własnej inicjatywy zgodził się przechowywać odpady radioak

tywne z prac dekontaminacyjnych na tyłach świątyni Joenji. Teraz utknął z 500 beczkami emitującymi 20 μSv, choć nie ma oficjalnego pozwolenia na zarządzanie odpadami radioaktywnymi.
「仏の道を説いても人々を助けられない。今やれることは一つ」

"Decontamination" is just a word to define a concentration of radioactive particles ... to be stored "somewhere else".

Where?

Ask Priest Mitsuhiro Abe (48) who voluntarily store radioactive waste from decontamination work in his backyard at the Joenji temple. He is now stuck with 500 drums to deal with at more 20 mSv/h.

『福島第一原発事故による土壌汚染に住民が不安を抱える福島市で、行政に頼らず削り取った土を無償で預かっている「常円寺」の住職阿部光裕さん(48)。 保管する汚染土は百五十トンを超えた。「つるりん和尚」と親しまれる住職は「仏の道を説いても人々を助けられない。今やれることは一つ」と迷いがない。

 山沿いにある本堂の裏山に、ドラム缶状のプラスチック製容器が五百本並ぶ。ふたを開けると赤茶けた土がぎっしり。線量計を近づけると、毎時二〇マイクロシーベルトを示し警報音が鳴った。』
 
 

Kombinezony pracowników zniszczonej elektrowni Fukushima Daiichi stają się kolejnymi odpadami radioaktywnymi. Pracownicy pracują w rejonie wysokiego skażenia i mają kontakt z silnie skażoną wodą. Kombinezony napromieniowują się i nie są zdatne do dalszego użytkowania.

TEPCO's Spent Radiation Protective Clothing (使用済み防護服).

This is another Radioactive Waste (放射能廃棄物).

Japan's nuclear dilemma: What to do with all that nuclear waste? Japanese citizens are balking at the lack of information and supervision of waste stored in public places, such as playgrounds.