SYMULACJA KATASTROFY JĄDROWEJ W LUBIATOWIE

Dlaczego do chwili obecnej nie przedstawiono potencjalnych skutków awarii Elektrowni Jądrowej Lubiatowo? 

(...) Ponieważ do  chwili obecnej instytucje odpowiedzialne w Polsce za bezpieczeństwo jądrowe oraz prawidłowe informowanie społeczeństwa nie przedstawiły symulacji numerycznej odzwierciedlającej konsekwencje poważnej awarii potencjalnej Elektrowni Jądrowej w Lubiatowie („lokalizacja Choczewo”) Komitet Obywatelski "Nie dla Atomu w Lubiatowie" zdecydował się przedstawić możliwą wersję zdarzeń. 
Projekt flexRISK というオーストリアのプロジェクトが、ヨーロッパ中の原発・原発候補地での事故による放射能拡散予想シミュレーションを発表しています。本文へのリンクはこちら。
http://flexrisk.boku.ac.at/en/evaluationAggUnit.phtml