PRZEWODNICZĄCY BELGIJSKIEJ AGENCJI KONTROLI JĄDROWEJ: ENERGIA JĄDROWA NIESIE ZBYT WIELKIE RYZYKO DLA SPOŁECZEŃSTWA

Willy de Roovere, który jeszcze tylko przez kilka dni będzie stał na czele belgijskiej Federalnej Agencji Kontroli Jądrowej, mógł sobie pozwolić na chwilę szczerości: "Musimy z tym żyć: energia jądrowa zawsze wiąże się z ryzykiem. I musimy także zadać sobie pytanie, czy to ryzyko dla społeczeństwa jest do zaakceptowania. Uważam, że dzisiaj już nie".

Willy de Roovere (Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire): "Nous devons vivre avec cela : il y a toujours un risque lié à l’énergie nucléaire. Et nous devons aussi nous demander si le risque est acceptable pour la société. Je pense qu’aujourd’hui il ne l’est plus."