MATKA Z FUKUSHIMY: PROSZĘ POMÓŻCIE OCALIĆ DZIECI Z FUKUSHIMY

Matka z Fukushimy: "Sondaże w gazetach wskazują na to, że wielu mieszkańców Fukushimy nie może się ewakuować, choć chcieliby to zrobić (...) Proszę pomóżcie ocalić dzieci z Fukushimy z tej rozpaczliwej, beznadziejnej sytuacji. Proszę pomóżcie". 

 Sposób w jaki to nagranie prezentuje wypowiedzi matek zmieniając ich głos i ukrywając ich twarze sugeruje, że kobiety obawiały się, że zostaną obwinione przez swoich sąsiadów lub innych członków społeczności za mówienie otwarte mówienie prawdy. 

 Fukushima mother: "So the newspaper survey shows that many of the Fukushima residents cannot evacuate the area even though they want to. […] Please do help save the children of Fukushima from this desperate hopeless situation. Please help".