WŁADZE OSAKI ZARZĄDZIŁY SPALANIE RADIOAKTYWNYCH ŚMIECI ALE NIE CHCĄ DAĆ GWARANCJI ZDROWOTNYCH

Władze Osaki wbrew silnym protestom zarządziły spalanie 6000 ton radioaktywnych śmieci z tsunami utrzymując, że nie stanowi ono zagrożenia dla ludności. Równocześnie odrzuciły jednak uchwałę zobowiązującą miasto za wzięcia odpowiedzialności finansowej za ewentualne problemy zdrowotne mieszkańców. Spalanie rozpoczęło się 1 lutego.

Spalanie odpadów w różnych miastach całej Japonii odbywa się w ramach polityki "solidarności" zainicjowanej przez władze centralne, która polega na dzieleniu się problemami z prefekturami dotkniętymi kataklizmami z 11 marca 2011 r. Osaka będzie spalało około 100 t dziennie. 


Spalanie radioaktywnych śmieci powoduje emisje radionukleidów do atmosfery i ich rozprzestrzenianie się na spore odległości, dlatego spotyka się z ostrymi protestami mieszkańców.Members of Osaka Mayor Toru Hashimoto’s local party, Osaka Ishin no Kai, and New Komeito, which form the ruling coalition in the municipal assembly, voted against an ordinance proposal Monday that would have clarified the city’s financial responsibilities in the event of health problems created by incinerating tainted debris from Tohoku.