Odpady jądrowe stają się coraz większym problemem dla Korei Południowej

Energetyka jądrowa w Korei Południowej generuje coraz więcej odpadów radioaktywnych, z którymi nie ma co robić. Korea nadal nie ma docelowego składowiska odpadów radioaktywnych, a tymczasowe składowisko jest już zapełnione w 70%. 

Na mocy umowy ze Stanami Zjednoczonymi, dzięki którym Korea Południowa weszła w posiadanie technologii jądrowej, kraj nie może wzbogacać uranu oraz przetwarzać zużytego paliwa jądrowego. Zakaz ma związek z napiętą sytuacją na Półwyspie Koreańskim i zagrożeniem ze strony Korei Północnej.Korea Południowa, która rozwija energetykę jądrową od lat 70-tych, nie zrewidowała planów zwiększenia udziału atomu w krajowym miksie energetycznym po katastrofie jądrowej w Fukushimie. Do 2014 r. kraj ma pozyskiwać 40% energii z tego źródła.

Wobec naglącego, narastającego problemu atomowych odpadów Korea Południowa dąży do rewizji umowy z USA, która umożliwiałaby przetwarzanie paliwa i eksport technologii jądrowej.

North Korea's weapons program is not the only nuclear headache for South Korea. The country's radioactive waste storage is filling up as its nuclear power industry burgeons, but what South Korea sees as its best solution _ reprocessing the spent fuel so it can be used again _ faces stiff opposition from its US ally