PREFEKTURA FUKUSHIMA ZNISZCZYŁA DANE POZWALAJĄCE NA OCENĘ RADIOAKTYWNEJ EKSPOZYCJI MIESZKAŃCÓW

Władze prefektury Fukushima zniszczyła dane dotyczące promieniowania, które zostały zebrane w centrach ewakuacyjnych zaraz po rozpoczęciu katastrofy jądrowej - donosi japoński dziennik "Mainichi Shimbun". Utrata tych danych uniemożliwia określenie na jakie w sumie dawki promieniowania zostali narażeni ewakuowani ludzie i utrudnia dochodzenie odszkodowania.

Władze tłumaczą, że wprowadziły inne dane kasując poprzednio zebrane informacje. Nie poinformowano o tym władz centralnych. Skasowane dane nie zostały uwzględnione w sprawozdaniach parlamentarnej i rządowej komisji śledczej powołanych do zbadania katastrofy.Sprawa dotyczy mieszkańców Fukushimy, którzy schronili się w gimnazjum w mieście Okuma 5 km od elektrowni Fukushima Daiichi. Pomimo że już 12 marca rano urzędnicy dokonali pomiarów nie zostały one zachowane.

Władze prefektury twierdzą, że skasowały dane, ponieważ producent dozymetru powiedział im, że nie można odczytać danych: "Byliśmy zajęci innymi zadaniami i późno zajęliśmy się dozymetrem. Producent powiedział nam, że nie można odczytać z niego danych, więc zapisaliśmy na nim nowe dane, bo potrzebowaliśmy zmierzyć poziom promieniowania w różnych częściach prefektury. Słyszeliśmy, że poziom promieniowania był normalny w tym czasie. Nie zgłosiliśmy utraty danych. Bardzo przepraszamy" - mówił jeden z urzędników dla "Mainichi Shimbun".

Producent sprzętu zaprzecza, żeby podawał takie informacje władzom prefektury. Podkreśla, że dane są zapisywane na chipie i łatwo można je odtworzyć korzystając ze specjalnego programu zamontowanego na komputerze.

FUKUSHIMA -- The prefectural government deleted radiation data that it gathered at an evacuation shelter near the crippled Fukushima nuclear plant shortly after the disaster broke out, it has been learned.