Jak spowodować, żeby liczba ofiar promieniowania w statystykach pozostała stosunkowo mała?

Jakiego typu schorzenia są kwalifikowane jako wywoływane przez promieniowanie? Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) przyjęła bardzo restrykcyjną definicję z korzyścią dla przemysłu jądrowego, ale niekoniecznie dla ofiar wypadków jądrowych.
Organizacja nie uwzględnia w swoich statystykach:
- przypadków raka, który nie jest śmiertelny
- jeśli rak ma inną przyczynę, ale na skutek radiacji doszło do postępu choroby
- chorób autoimmunologicznych i chorób, które nie są nowotworami
- uszkodzonych przez promieniowanie embrionów i przypadków poronień
- wrodzonych wad rozwojowych dzieci jak m.in. ślepota czy głuchota, ponieważ nie mają one charakteru genetycznego, a teratoligiczny i nie są dziedziczne
- spowodowania zwiększonego genetycznego ryzyka zachorowania na raka piersi lub chorobę serca, ponieważ nie jest to "poważna genetyczna choroba"

- nawet jeśli promieniowanie wywoła śmiertelny nowotwór u niemowlęcia nie jest to brane pod uwagę w statystykach, jeśli promieniowanie wyniosło poniżej 100 mSv
- jeśli promieniowanie wywoła raka płuc, to nie jest to brane pod uwagę, jeśli osoba nim dotknięta pali, dotyczy to wszystkich innych alternatywnych przyczyn.
- innym sposobem na eliminację promieniowania jako możliwą przyczynę choroby, jest uśrednienie w stosunku do całego ciała dawki promieniowania, jaką w rzeczywistości otrzymał jeden organ np. tarczyca. W ten sposób podważano choroby weteranów z Zatoki Perskiej, którzy wdychali cząstki uranu pochodzące z pocisków, a które osadziły się w płucach.
The main way in which the “radiation protection industry” has succeeded in hugely underrating the ill-health caused by nuclear power is by insisting on a group of extremely restrictive definitions as to what qualifies as a radiation-caused illness statistic. For example, under IAEA’s criteria: