Japońska agencja kontroli jądrowej wprowadzi nowe regulacje wymagające zabezpieczeń na wypadek erupcji wulkanu

Japońska agencja kontroli jądrowej po raz pierwszy dyskutowała kwestię wymogów, jakie powinny zostać nałożone na operatorów elektrowni jądrowych, by odpowiednio zabezpieczyli obiekty na wypadek wybuchu wulkanu położonego w zasięgu 160 km od elektrowni. Ze względu na ukształtowanie terenu problem ten dotyczy większości japońskich elektrowni atomowych.

Poważny wypadek w elektrowni jądrowej może zostać spowodowany przez takie czynniki związane z erupcją wulkaniczną jak: pył wulkaniczny, strumienie lawy z fragmentami skał czy gazy emitowane przez wulkan. Mogłyby one spowodować zagrożenie dla zasilania elektrowni jądrowej. Mogłaby się też pojawić konieczność przeniesienia zużytego paliwa jądrowego z basenów.

fot: Roger McLassus, CC-BY-SA-3.0-migrated

Według nowych regulacji elektrownie jądrowe nie mogą być budowane w zasięgu lawy wulkanicznej, a istniejące już w takich miejscach obiekty mają zostać zamknięte. Wcześniej kwestia zagrożenia ze strony wulkanów była całkowicie ignorowana.

This week, for the first time in history, officials from Japan’s Nuclear Regulation Authority discussed plans to force utilities to assess and take into account for risks posed to nuclear power facilities from volcanoes within this 160 kilometer radius. 


火山の影響、評価義務付け=原発新基準で具体案-規制委