USA zaniepokojone japońskimi planami produkcji plutonu ze zużytego paliwa jądrowego

Stany Zjednoczone wyraziły zaniepokojenie japońskimi planami wznowienia pracy zakładu przetwarzania zużytego paliwa jądrowego Rokkasho w Aomori. Pluton uzyskiwany z tego procesu może być ponownie wykorzystany jako paliwo jądrowe lub może zostać użyty do produkcji broni jądrowej.

Obecnie w Japonii działa tylko jedna elektrownia jądrowa w Ooi. Z powodu licznych zaniedbań w kwestiach bezpieczeństwa pozostałe obiekty pozostają wyłączone i  mogą zostać ponownie uruchomione tylko jeśli spełnią nowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa instalacji i przygotowania na klęski żywiołowe. Wprowadzenie tych zmian potrwa kilka lat.

Rokkasho, fot: Nife, CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0
Wobec marginalnego udziału energetyki jądrowej w japońskiej gospodarce, który nie zwiększy się przez kilka lat, USA uważają produkcję plutonu w Japonii za element mogący destabilizować sytuację na świecie.

Thomas Countryman z sekretariatu stanu powiedział, że nieuzasadnione z punktu widzenia finansowego przetwarzanie paliwa przez Japonię, może zniszczyć reputację Japonii na świecie. Dodał, że może  to wpłynąć na działania takich krajów jak Iran, które mają atomowe ambicje.

Z kolei zastępca sekretarza energii Daniel Poneman powiedział, że martwi się, że Japonia znajdzie się w posiadaniu dużych ilości plutonu, co do których nie będzie miała żadnych planów.


Tatsujiro Suzuki, który jako wiceprzewodniczący Japońskiej Komisji Energii Atomowej, przebywał na początku kwietnia w USA i wysłuchał stanowiska amerykańskich urzędników, twierdzi, że jeszcze nigdy nie zetknął się z tak ostrą reakcją ze strony administracji.
U.S. officials concerned about Japan's plan to reprocess nuclear fuel