Radioaktywne substancje z Fukushimy w planktonie w różnych częściach Pacyfiku

Naukowcy wykryli radioaktywny cez pochodzący z awarii w Fukushimie w planktonie pochodzącym z różnych części Pacyfiku. Spośród 10 pobranych próbek największa ilość substancji radioaktywnych została znaleziona w próbce wydobytej z obszaru o współrzędnych 25N 150W i wynosiło od 8,2 do 10,5 Bq/kg.

Wśród miejsc pobierania próbek, które odbyło się na przełomie stycznia i lutego 2012, znajdowały się między innymi Hokkaido i Guam.

Scientists said Tuesday they have detected radioactive cesium from the Fukushima No. 1 nuclear plant in plankton collected from all 10 points in the Pacific they checked, with the highest levels at around 25 degrees north latitude and 150 degrees west longitude. [...]