Świat odwrócił się od atomu jeszcze przed Fukushimą

Analiza danych dotyczących energetyki na świecie wskazuje, że udział energetyki jądrowej w światowej produkcji energii malał jeszcze przed katastrofą jądrową w Fukushimie. Tzw. "renesans atomowy" jest myśleniem życzeniowym i nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości.

Według Światowego Raport na temat Statusu Przemysłu Nuklearnego (World Nuclear Industry Status Report) z 2010 r. odsetek wyprodukowanej na świecie energii pochodzącej z atomu był najwyższy w 1993 r., gdy wynosił 17%. Od tego czasu udział tego rodzaju energii w światowej produkcji przez cały czas spada.

Tom, deriative work PopadiusHullernucCC-BY-SA-3.0
W 2011 r. energetyka jądrowa na świecie wytwarzała już tylko 11% światowej energii. 

Wielkość produkcji energii z atomu także się zmniejsza. Osiągnęła najwyższą wartość w 2006 r. osiągając 2,660 terawatogodzin, by w 2011 r. osiągnąć już tylko 2,518 terawatogodzin. Większość krajów wytwarzających energię z atomu wyszła już z fazy intensywnej budowy elektrowni jądrowych.

According to the World Nuclear Industry Status Report 2010 co-authored by Mycle Schneider, who visited Taiwan last year, the percentage of global power provided by nuclear power stations peaked in 1993, when it stood at 17 percent, after which it has steadily declined.