NA LOKALIZACJĘ ELEKTROWNI JĄDROWEJ WYBRANO OBSZAR CHRONIONY NATURA 2000

Z materiałów Komitetu Obywatelskiego "Nie dla Atomu w Lubiatowie":

1.  Wprowadzenie
Polska Grupa Energetyczna zaplanowała budowę Elektrowni Jądrowej w miejscowości turystyczno-wypoczynkowej Lubiatowio.   Celem prezentowanego opracowania jest:
•   pokazanie rzeczywistego piękna tzw. LOKALIZACJI LUBIATOWO,
•   wskazanie faktu, iż LOKALIZACJA LUBIATOWO znajduje się w Obszarze Natura 2000.

Rys.1 Mapa obszarów Natura 2000 na terenie działki przeznaczonej pod lokalizację EJ    
Kolorem czerwonym oznaczono kontur działki przewidzianej pod budowę EJ. Tabela 1 pokazuje opis poszczególnych elementów przyrodniczych. 

Tabela 1 (Elementy Natura 2000 na terenie działki przeznaczonej pod lokalizację EJ)
 Opracowano na podstawie:
Buliński, M., Knitter, R., Lenartowicz, Z.:. „Aktualny stan ekologicznej sieci obszarów Natura 2000 w województwie pomorskim, 2008 r.” (Zespół Dokumentacji Przyrodniczej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).


1 PLB9P90002 Wybrzeże Bałtyku z Rządowa Okolice wsi Lubiatowo
przyległymi wodami
płytkimi
2 2120 Wydma biała Shadow Okolice wsi Lubiatowo
3 2130 Wydma szara Shadow Okolice wsi Lubiatowo
4 2190 Zagłębienia Shadow Okolice wsi Lubiatowo
międzywydmowe
5 2180 Bory nadmorskie Shadow Okolice wsi Lubiatowo
6 PLH220003 Białogóra Rządowa Okolice wsi Lubiatowo
Opracowano na podstawie:   Buliński, M., Knitter, R., Lenartowicz, Z.:. „Aktualny stan ekologicznej sieci obszarów Natura 2000 w
województwie pomorskim, 2008 r.” (Zespół Dokumentacji Przyrodniczej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

3.  Co oznaczają badania lokalizacyjno-środowiskowe dla Wydmy Lubiatowskiej?

Oznacza to między innymi badania inwazyjne w formie odwiertów:
• 30 odwiertów geologicznych o głębokościach od 40 do 125 [m], o średnicy około 0.3 [m],
• 5 odwiertów geologicznych  o głębokości 200 [m],
• 25 odwiertów hydrologicznych o głębokościach od   25 do 80 [m].
Sumarycznie daje to 60 odwiertów, które muszą być wykonane w bardzo wrażliwym środowisku przyrodniczym, a to z kolei prowadzi do natychmiastowej i kompletnej degradacji  Wydmy Lubiatowskiej.

4.  Wnioski

•   Wiceprezes Zarządu PGE Witold Drożdż w swoich wypowiedziach prasowych twierdzi w sposób bardzo zdecydowany, że:

„Cichosz podkreślił, że grunty we wskazanych lokalizacjach dla EJ należą albo do Skarbu Państwa, ewentualnie do Lasów Państwowych, albo - jak w przypadku Żarnowca - częściowo do PGE. Wiceprezes PGE EJ  Witold Drożdż  podkreślał, że nie leżą  one na terenach chronionych unijnym programem środowiskowym Natura 2000,  do których włączono praktycznie całe polskie wybrzeże Bałtyku.”
(patrz: czwartek, 15 grudnia 2011, dziennik.pl Kraj)

Niestety, szanowny Pan Wiceprezes się myli i wprowadza świadomie  Opinię Publiczną w błąd ! Przykładowo, obszar z list rządowej „Białogóra” stanowi około 20% działki przewidzianej pod budowę EJ.

•   Na szczęście, całą sprawą zainteresował się już Pan Jean-François Brakeland szef Komisji Ochrony Środowiska Unii Europejskiej (nr  sprawy CHAP(2012)00403), więc rozmowy będą się toczyły w zupełnie innym stylu, a mieszkańcy Gminy Choczewo nie będą już narażeni na podobnego rodzaju traktowanie ze strony władz PGE
.

•   Władze  Gminy Choczewo
powinny  - wraz z mieszkańcami  - wystąpić  do  PGE z żądaniem zaniechania planów degradacji Wydmy Lubiatowskiej, drugiej co do wielkości ruchomej wydmy w Polsce.

•   Pomysł lokalizacji EJ
na Wydmie Lubiatowskiej wskazuje jednoznacznie, że w Polsce pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej zajmują się  ludzie  całkowicie niekompetentni,  którym  brakuje  podstawowej  wiedzy  z  takich  dziedzin jak: etyka,  ekonomia  i  modelowanie matematyczne procesów socjologicznych, ekologicznych, fizycznych i technicznych.

•   Rozwój energetyki jądrowej w Polsce nie należy rozpatrywać w kategoriach imperatywu moralnego, szczególnie, iż
zajmują się nim ludzie, którzy nie bardzo wiedzą co to znaczy.

5.  Podziękowanie
                    Komitet Obywatelski NIE DLA ATOMU W LUBIATOWIE dziękuje wszystkim, którzy pomogli w tworzeniu prezentowanego opracowania.