TEPCO ODRZUCA WIĘKSZOŚĆ WNIOSKÓW O ODSZKODOWANIE Z INNYCH PREFEKTUR

Operator zniszczonej elektrowni jądrowej - firma TEPCO odrzuca większość wniosków o odszkodowanie za szkody poniesione w wyniku katastrofy jądrowej w Fukushimie od podmiotów pochodzących z sąsiedniej prefektury. W związku z wypadkiem ponad 100 tysięcy ludzi musiało zostać ewakuowanych. Upadło lub poniosło duże straty także wiele firm oraz gospodarstw rolnych. Klienci nie chcą kupować produktów z Fukushimy w związku radioaktywnym skażeniem gleby, roślin i zbiorników wodnych na szeroką skalę. 

Do końca czerwca 2012 r. 15 firm i obywateli z Prefektury Miyagi złożyło wnioski na sumę 216,350,000 jenów. Firma TEPCO rozpatrzyła pozytywnie jedynie 1 wniosek na kwotę 30,000 jenów. Odrzuciła roszczenia 6 podmiotów na łączną kwotę 127,000,000 jenów. W przypadku 8 poszkodowanych TEPCO zwróciło się o przedstawienie bardziej szczegółowych danych dokumentujących straty spowodowane przez wypadek (historia sprzedaży itp.) Decyzja w ich sprawie ma dopiero zapaść. 

Prefektura Miyagi na mapie Japonii Grafika: Lincun,  CC-BY-SA-3.0


Jedyny przypadek, gdy firma TEPCO zgodziła się na wypłatę odszkodowania z Miyagi dotyczył zwrotu kosztów za pomiar promieniowania.

Postępowanie firmy może wynikać między innymi z faktu, że rząd wydał opinię, że większość obszarów Miyagi nie powinna być objęta rekompensatą ze strony TEPCO.

Jedną z firm, której wniosek został odrzucony, jest przedsiębiorstwo hodowli ryb z miasta Tomiya. Przychody ze sprzedaży głównego produktu firmy - tęczowego pstrąga - spadły z 2,500,000 do 10,000 jenów. Tokijska giełda rybna Tsukiji poprosiła firmę o nieprzywożenie ryb, gdyż nie ma na nie zamówień.

TEPCO wymieniło następujące powody odrzucenia wniosku firmy z Tomiya:

1. Nie ma wyraźnego związku pomiędzy spadkiem sprzedaży a wypadkiem jądrowym
2. Przewóz ryb nie jest ograniczony na rzece Naruse, znajdującej się niedaleko firmy

Inny poszkodowany - rolnik - przestał uprawiać warzywa z powodu ryzyka związanego z promieniowaniem. Odrzucono jego wniosek, ponieważ "była to jego decyzja, by zaprzestać upraw warzyw. Nie ma to nic wspólnego z wypadkiem jądrowym".

Wniosek o pokrycie kosztów usług prawniczych został odrzucony, ponieważ: "TEPCO jest otwarte na przyjęcie wszystkich. Nie muszą oni wynajmować prawnika".

Główny prawnik wnioskodawców komentuje: "TEPCO nawet nie zapoznaje się szczegółowo z wnioskami. Odpowiedzi firmy są niemalże przypadkowe. Oczekujemy, że odpowiedzą należycie. Jesteśmy zszokowani".

TEPCO komentuje: "Zleciliśmy naszym prawnikom, aby zajęli się wnioskami. Zarządziliśmy także, by odpowiedni dział ustalił z prawnikami związek pomiędzy zaistniałą szkodą a wypadkiem jądrowym i ewentualną rekompensatą".

At the end of June, 15 of corporations and individuals in Miyagi claimed for compensation of Fukushima disaster. The compensation amount was up to 216,350,000 yen, but the compensation for 6 corporations and individuals were turned down, which was 127,000,000 yen. 8 corporations and individuals were required to submit sales history etc, but it is not sure if Tepco will compensate for them. The only case Tepco paid for was the compensation of a corporation. It was for the cost of radiation measurement.

原発事故・宮城集団賠償請求 「2億円被害」に支払い3万円