ZAMIAST KAMPANII INFORMACYJNEJ O ATOMIE KAMPANIA PROPAGANDOWAAndrzej Kassenberg (Instytut na Rzecz Ekorozwoju) o rozmowie z Hanną Trojanowską na temat kampanii "informacyjnej" o atomie: Kiedy zapytałem panią Trojanowską (wiceminister gospodarki), czy dla tych, którzy mają wątpliwości i chcieliby pokazać inne aspekty, mogą zostać przeznaczone te pieniądze, powiedziała, że nie jest ich dużo i ona się nie będzie dzielić.