LEKARZE: WŁADZE JAPONII MUSZĄ PRZESTAĆ ZAPRZECZAĆ ZAGROŻENIU PROMIENIOWANIEM

Grupa lekarzy z całego świata, obecna na sympozjum poświęconemu katastrofie jądrowej w Fukushimie, skrytykowała japońskie władze za dotychczasowe działania związane z ochroną zdrowia mieszkańców przed promieniowaniem i wezwała je do zrewidowania dotychczasowych założeń i efektywnej pomocy ludności Fukushimy.

Sympozjum w Tokio zostało zorganizowane 29 sierpnia 2012 r. przez nagrodzoną pokojową nagrodą Nobla organizację - Lekarze Przeciw Wojnie Nuklearnej. Wzięli w nim udział specjaliści od wpływu radiacji na zdrowie człowieka z całego świata. 

Uczestnicy ostrzegli, że skutkiem katastrofy może być wzrost liczby urodzeń z wadami genetycznymi, wzrost liczby przypadków problemów z sercem, trzustką i przypadków cukrzycy.

Lekarze skrytykowali rząd za ograniczenie monitoringu zdrowia ludności do badania tarczycy u dzieci, a także zaniechanie ewakuacji mieszkańców z obszarów, gdzie promieniowanie jest bliskie, ale nie przekracza 20 mSv.

Obecny na sympozjum parlamentarzysta Ikuko Tanioka, który wystąpił z rządzącej Demokratycznej Partii Japonii w proteście przeciw odpowiedzi rządu na nuklearny kryzys, powiedział, że rosyjskie władze zrobiły więcej dla swoich obywateli dotkniętych przez katastrofę w Czarnobylu niż japońskie po Fukushimie.

Współprzewodniczący japońskiego oddziału Greenpeace - Komei Hosokawa zaangażowany w obywatelski monitoring promieniowania stwierdził, że Japonia zachowała się jak kraj rozwijający się w kwestii ujawniania informacji, procedury demokratycznej i roli pełnionej przez organizacje pozarządowe.

Większość mówców, w szczególności japońscy uczestnicy, wzywała do przeprowadzenia międzynarodowych badań w Fukushimie, by zapobiec tuszowaniu przez rząd efektów oddziaływania promieniowania na zdrowie ludności.

Lekarze Przeciw Wojnie Nuklearnej wezwali rząd Japonii do podjęcia natychmiastowych i kompleksowych działań zmierzających do ograniczenia promieniowania na ludność poniżej dawki 1 mSv rocznie. Według organizacji mieszkańcy terenów skażonych przez emisję substancji radioaktywnych z elektrowni Fukushima Daiichi powinni mieć zapewniony pełny dostęp do danych na temat poziomu promieniowania i powinien zostać ustanowiony system monitorujący osoby, które przyjęły dawkę 1 mSv lub większą. Ofiary katastrofy nuklearnej powinny otrzymać większą pomoc, by zminimalizować efekty przyjętej dawki, a rząd powinien zapewnić im świadczenia zdrowotne, zakwaterowanie, zatrudnienie i edukację - jak i odszkodowanie - jeśli zdecydują się wyprowadzić ze skażonych terenów.

Rzeczniczka sympozjum, lekarka Tilman Ruff powiedziała na konferencji prasowej, że jest odpowiednie, aby pierwszeństwo miały dzieci i kobiety w ciąży. Oskarżyła agendy rządowe i urzędników o rozpowszechnianie podczas kryzysu informacji, nieodzwierciedlających opinii z całego świata, jak i poglądu, że roczna dawka poniżej 100 mSv nie stwarza natychmiastowego zagrożenia dla zdrowia.

Logo Lekarzy Przeciw Wojnie Nuklearnej

The symposium [in Tokyo organised by the International Physicians for the Prevention of Nuclear War] heard claims that the Fukushima disaster [...] could see a spike in birth defects, heart and pancreas problems and diabetes.


The International Physicians for the Prevention of Nuclear War, which won the Nobel Peace Prize in 1985] has implored the government to take urgent and comprehensive steps to limit annual radiation exposure from the Fukushima nuclear crisis to less than 1 millisievert.


「勧告の内容は、『子どもや子どもを出産できる年齢の女性の年間被ばく線量が、1ミリシーベルト以上と予想される時は、移住の住居・雇用・教育などの面で補償が行われるべき』とした。」

「IPPNWの共同代表ティルマン・ラフ氏は、日本政府や政府のために働いている専門家に対して、「年間100ミリシーベルト以下の被ばく線量が安全であるという科学的な根­拠はありません」と批判した。」

「福島県川内村の仮設住宅を訪問したインド医師連盟の事務総長アラン・ミトラ氏は、「日本政府は被­ばくの危険性を少なく評価している」と話した。」

「科学者のパトリス・サットン氏は、今回の視察で、原子力が人の遺伝子を崩壊させるだけでなく、家族や地域のつながりを破壊してしまっていると感じたとい う。「土壌は汚染さ­れ、何世代にもわたり健全な食べ物をつくれない、ツケを払うのは未来の世代だ」と話し、日本政府が原子力エネルギーの選択を続けるの は間違っていると訴えた。」