MIESZKAŃCY FUKUSHIMY NIE BĘDĄ JUŻ DOSTAWAĆ ZWROTU KOSZTÓW LECZENIA DLA OFIAR TSUNAMI

Mieszkańcy Fukushimy spotykają się z kolejnymi przejawami niesprawiedliwości i lekceważenia. Choć rząd i władze lokalne pokrywają koszty leczenia ofiar tsunami z marca 2011 r., to od 30 września 2012 r. koszty te w przypadku mieszkańców Fukushimy nie będą pokrywane. Przyczyną jest brak pieniędzy w budżecie prefektury, co jak łatwo się domyślić, wynika z olbrzymich kosztów związanych z usuwaniem skutków katastrofy jądrowej.

fot: Norbert Kaiser, CC-BY-SA-2.5
 In Fukushima, Some of the disaster victims who joined national health insurance have been exempted from medical cost for 100%, but it will be ended as of 9/30/2012 except for the hazard area.