PODPISZ PETYCJĘ O ZNIESIENIE STATUSU PERSONA NON GRATA DLA BIAŁORUSKICH DZIAŁACZY ANTYATOMOWYCH


26 września obywatele Białorusi, antyatomowi działacze Mikalai Ulasevich i Tatsiana Novikava nie zostali wpuszczeni na terytorium Litwy z powodu przyznania im statusu persona non grata, czyli uznania, że mogliby zakłócić porządek publiczny lub narodowe bezpieczeństwo Litwy lub innych krajów członkowskich UE. Decyzja o przyznaniu statusu persona non grata została podjęta przez Litwę.On 26 September, citizens of Belarus, antinuclear campaigners Mikalai Ulasevich and Tatsiana Novikava were not allowed to enter Lithuania on the reason of status of non-grata persons who might endanger the public order or the national security of Lithuania or others EU member states. The decision to give the non-grata status for antinuclear activists was issued by Lithuania.


Tatsiana Novikava