NOWA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO W JAPONII "KOSMETYCZNĄ ZMIANĄ"

W Japonii powstała nowa agencja rządowa, która ma kontrolować instalacje jądrowe - Agencja Kontroli Jądrowej (Nuclear Regulation Authority). W analizie na temat nowej instytucji dziennik "The Japan Times" podkreśla, że zmiana, która miała przynieść nową jakość, jest tylko "kosmetyczną zmianą".

 Nowe ciało ma zastąpić działającą do tej pory agencję - Nuclear and Industry Safety Agency, która była współodpowiedzialna za nieefektywną kontrolę elektrowni jądrowych i opóźnioną ewakuację ludności po 11 marca 2011 r. 

fot: Fellbach, CC-BY-SA-3.0

Nowa agencja ma w zamierzeniu być bardziej efektywna i bardziej niezależna od przemysłu jądrowego i ministerstwa gospodarki odpowiedzialnego za promocję energetyki jądrowej. Jednak komentatorzy twierdzą, że zmiany są kosmetyczne. Przez pierwszych pięć lat może następować przepływ personelu pomiędzy ministerstwami a agencją, co może skutkować konfliktem interesów. Dodatkowo ponad 300 osób z około 480-osobowej agencji będą stanowili urzędnicy do tej pory pracujący w NISA, co nie wróży zmiany mentalności i kultury pracy w nowej instytucji.

Created to replace a nuclear regulatory system discredited by the Fukushima disaster, the new five-member Nuclear Regulation Authority, launched Wednesday, is already being faulted as a cosmetic change.

More: