U DZIECKA Z FUKUSHIMY STWIERDZONO RAKA TARCZYCY

Kolejne badania tarczycy przeprowadzone u dzieci z Fukushimy wykazały, że już 43.7% z nich ma narośle lub guzki na tarczycy. W normalnych warunkach odsetek ten wynosi 1,5%.

Badaniem zostały objęte osoby poniżej 18 roku życia. Testy, które zakończyły się w sierpniu 2012 przeprowadzono na 44,959 spośród 53,619 dzieci (83.8%).

W poprzednim analogicznym badaniu przeprowadzonym w marcu 2012 r. odsetek dzieci z niepokojącymi zmianami na tarczycy wynosił 35.8%, co oznacza, że liczba dzieci z niepożądanymi symptomami wzrosła o 7.9%.

W przypadku 60 dzieci władze stwierdziły konieczność dalszych, intensywnych badań, ponieważ te przypadki wydawały się szczególnie alarmujące. U jednej z badanych osób potwierdzono raka tarczycy, pozostałe mają przejść dalsze testy.

W sprawie oceny zjawiska środowisko naukowe jest podzielone. Specjaliści z instytucji państwowych informują, że nie ma powodów do niepokoju. Niezależni specjaliści z całego świata alarmują, że należy natychmiast podjąć intensywne działania w celu zapewnienia opieki medycznej dzieciom, władze powinny rozszerzyć strefę ewakuacji, by nie narażać ludności na wysokie dawki promieniowania ze zniszczonej elektrowni Fukushima Daiichi.

43.7% of children turned out to have nodules or cysts in Fukushima city. Fukushima local government conducted thyroid test for under 18 living in Fukushima city.

On 9/11/2012, Fukushima local government announced they found unignorable thyroid nodules from 60 of children to need a follow-up test, and they found thyroid cancer from one of them.

http://fukushima-diary.com/2012/09/thyroid-cancer-found-from-fukushima-children/#.UE99FNaQRog.facebook

http://fukushima-diary.com/2012/09/thyroid-disease-rate-spiked-from-35-8-to-43-7-about-one-in-two-children-have-nodule-or-cyst-in-fukushma-city/#.UE-xZ5eAfqI.facebook原発事故を受けて福島県が進めている子どもの甲状腺検査で、再検査を受けた1人に甲状腺がんが見つかりました。
この検査でがんが見つかったのは初めてですが、検査に当たった福島県立医科大学は、原発事故による放射線の影響とは考えにくいとしています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120911/k10014948531000.html

http://www.pref.fukushima.jp/imu/kenkoukanri/240911siryou2.pdf

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=24809