W POLSCE MOŻE POWSTAĆ SKŁADOWISKO ODPADÓW RADIOAKTYWNYCH DLA CAŁEJ UE

Według rządu: Niezależnie od tego czy będziemy mieć elektrownie atomowe, czy też nie - musimy zbudować nowe składowisko odpadów promieniotwórczych. Istniejące składowisko odpadów w Różanie wkrótce będzie zapełnione (zebrało odpady promieniotwórcze z całej Polski z ostatnich 50 lat), poza tym nie nadaje się do umieszczenia w nim odpadów wysokoaktywnych (choć tych będzie bardzo niewiele jeśli wypalone paliwo z elektrowni będzie poddawane recyklingowi). Dlatego konieczne jest wyznaczenie lokalizacji dla nowego składowiska. Po przeprowadzeniu wstępnych badań eksperci Państwowej Agencji Atomistyki wytypowali 5 miejscowości:
  • Łanięta (woj. łódzkie, powiat kutnowski)
  • Damasławek (woj. wielkopolskie, powiat wągrowiecki)
  • Kłodawa (woj. wielkopolskie, powiat kolski)
  • Jarocin (woj. wielkopolskie, powiat jarociński)