WŁADZE JAPONII SĄ OSKARŻANE O TO, ŻE NIE DBAJĄ O DOBRO OFIAR

Japońskie władze centralne i prefekturalne są oskarżane przez mieszkańców i część obserwatorów o to, że nadrzędnym celem nie jest dla nich dobro ofiar katastrofy w Fukushimie. Zarzuty jakie są im stawiane to:
 

1. Uchylanie się od odpowiedzialności i próby jej przerzucania na inne instytucje
2. Wprowadzanie zamętu poprzez próby przekonywania, że są za i przeciw po każdej stronie
3. Skłócanie ofiar ze sobą
4. Niezapisywanie danych ani niepozostawianie za sobą dowodów
5. Gra na czas
6. Przeprowadzanie testów i ekspertyz, które w niedoszacowany sposób opisują zniszczenia
7. Konsekwentne złe traktowanie ofiar do momentu aż się poddadzą
8. Stworzenie oficjalnych kryteriów zaniżających liczbę ofiar
9. Nieprzekazywanie informacji zagranicę.
10. Polecenie podległym naukowcom przygotowania międzynarodowej konferencji

http://www.freshcurrents.org/blog/2012/08/30/aileen-mioko-smith-on-post-fukushima-realities/

Oficjalny doradca Prefektury Fukushima ds. ryzyka związanego z promieniowaniem - Shunichi Yamashita publicznie przyznał, że jego celem jest doprowadzenie do uznania jak najmniejszej liczby przypadków chorób i śmierci za spowodowane przez promieniowanie.