W NIEMCZECH NAJBARDZIEJ DOTOWANO ENERGIĘ ATOMOWĄ

Subwencje państwa niemieckiego dla poszczególnych źródeł energii (1970-2010): węgiel kamienny, brunatny, energia atomowa i odnawialne źródła energii.

Jak widać, wbrew temu co głosi część propagatorów atomu w Polsce, najwięcej wsparcia finansowego kierowane było na rzecz energetyki jądrowej, a najmniej dla odnawialnych źródeł energii.