ATOMOWY EKO-KIT

W ramach promocji atomu w Polsce powtarza się, że jest "ekologiczny". Co ekologicznego jest w emitowaniu substancji radioaktywnych w czasie rutynowego funkcjonowania i generowaniu niebezpiecznych odpadów, których nie ma gdzie składować, a które rozkładają się przez miliony lat?

Najsmutniejsze jest to, że ta marketingowa fikcja jest firmowana przez nasze państwo w postaci kampanii "informacyjnej".