FUKUSHIMA NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDROWIE WOLONTARIUSZY PRACUJĄCYCH PRZY DEKONATMINACJI

W Fukushimie cały czas brakuje chętnych do wykonywania prac dekontaminacyjnych. Nie jest to zaskakujące biorąc pod uwagę, że praca jest ciężka i wiąże się z kontaktem ze stosunkowo dużą ilością substancji radioaktywnych, a nikt nie bierze odpowiedzialności za jej skutki zdrowotne. Odpowiedzią na brak chętnych jest przyznawanie przez uniwersytet w Fukushimie punktów studentom za prace dekontaminacyjne.

Władze zapewniają, że praca jest bezpieczna dla zdrowia, ponieważ przyjmowane dawki promieniowania są niższe niż limit wyznaczony przez władze centralne (limit ten jest 20-krotnie wyższy niż przyjęty przez organizacje międzynarodowe i wynosi 20 mSv na rok). Równocześnie prefektura oświadcza, że nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki zdrowotne i bezpieczeństwo wolontariuszy i że nie jest w stanie zagwarantować, jakie skutki zdrowotne będzie miało na nich promieniowanie.

fot: Magnus Mertens, CC-BY-SA-2.0-DE

Fukushima university is going to give students credit for decontamination work, which is supposed to be volunteer.
 
Fukushima collects decontamination volunteer, “Health problem is your own responsibility, we don’t know radiation risk”