JAPONIA POINFORMOWAŁA MAEA ALE NIE SWOICH OBYWATELI O WYBUCHU W FUKUSHIMIE

Jawność informacji i ochrona życia i zdrowia obywateli w czasie katastrofy jądrowej - jak to wygląda w praktyce:

W jednostce 4 elektrowni Fukushima Daiichi prawdopodobnie doszło do eksplozji, choć nie została ona odnotowana w mediach. Jednak dowodem na ten fakt jest pismo Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Japońscy obywatele dowiedzieli się o zdarzeniu nie z mediów, a z pisma MAEA.

Tylko jedna z zagranicznych telewizji podała informację o jednostce 4.

Treść komunikatu MAEA:

"Temat: Uwolnienie substancji radioaktywnych z Jednostki 4 elektrowni atomowej Fukushima Daiichi

Piętnastego marca 2011 r. o godzinie 4:50 UTC, MAEA została poinformowana przez japońskie władze, że w basenie na zużyte paliwo w Jednostce 4 elektrowni atomowej Fukushima Daiichi jest pożar, a radioaktywne substancje są uwalniane bezpośrednio do atmosfery. Na miejscu odnotowano dawki w wysokości 400 milisivertów na godzinę. Istnieje możliwość, że pożar wybuchł na skutek wybuchu wodoru.

MAEA skontaktowała się ze Światową Organizacją Meteorologiczną i poprosiła o modele cyrkulacji powietrza we wszystkich Państwach Członkowskich.

MAEA będzie przekazywać dalsze informacje, gdy tylko wejdzie w ich posiadanie".
 
Click to enlarge


Totally Black Out was Explosion Unit 4.

This Fact was reported exclusively to IAEA.
It was reported as "fire" on Unit 4 in Japan.

Japan citizen knew this Fact from the letter of IAEA.
(Attached Picture.)

All the images and videos of the explosion of Unit 4 are withdrawed from all the media except only one.