MIELNO PODWAŻA PRAWO RZĄDU DO DECYDOWANIA O LOKALIZACJI ELEKTROWNI ATOMOWYCH

Gmina Mielno podważa prawo rządu do podejmowania decyzji o lokalizacji elektrowni jądrowych.  W uchwale z dnia 26 października 2012 r. rada gminy powołując się na przepisy stwierdza, że w polskim prawie "nie został w sposób jawny i zrozumiały określony żaden organ do podjęcia decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji obiektu energetyki jądrowej".Rada gminy przypomina, że mieszkańcy w referendum 12 lutego przy frekwencji 57% i miażdżącą większością głosów w 94,7% zagłosowali przeciw budowie jakichkolwiek instalacji jądrowych na terenie gminy.

W związku z tym gmina domaga się od rządu, aby zaprzestał wszelkich działań i podawania informacji, z których wynikałoby, że ma prawo jednostronnie zadecydować o lokalizacji elektrowni w gminie: "(...) Nie wyrażamy zgody na jakiekolwiek czynności administracji państwowej odnośnie wskazywania lokalizacji inwestycji jądrowych oraz inwestycji towarzyszących na terenie Gminy Mielno".

Rada gminy wnioskuje też do rządu "o przeprowadzenie przez administrację rządową rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w kwestii lokalizacji obiektu jądrowego w Gminie Mielno". Gmina wywiązała się z tego obowiązku we własnym zakresie organizując referendum dla mieszkańców.