PROTESTUJĄCY PRZECIW ELEKTROWNI ATOMOWEJ W KOODANKULAM POTRAKTOWANI JAK KRYMINALIŚCI

Władze indyjskie nadal rozprawiają się z manifestantami, którzy chcieli zapobiec uruchomieniu elektrowni atomowej w Koodankulam. Tysiące rybaków i lokalnych mieszkańców przez wiele dni okupowało teren wokół elektrowni. Zostali brutalnie rozpędzeni przez policję, a w wyniku akcji służb porządkowych parę osób poniosło śmierć. 

Liderzy protestów, w tym w dużej mierze kobiety z lokalnej społeczności, są obecnie więzieni i będą odpowiadać przed sądem na mocy aktów prawnych dotyczących kryminalistów. 


 Zdjęcie przedstawia jedną z nich. Pani Xaviaramma jest rybaczką, ale zdaje sobie sprawę, że istnienie elektrowni jądrowej, która emituje substancje radioaktywne do wody i powietrza w czasie rutynowego funkcjonowania, a także zakłóca morski ekosystem poprzez ocieplanie morskiej wody, stanowi zagrożenie dla źródła utrzymania mieszkańców. Region jest także nawiedzany przez tsunami.

The Tamil Nadu Police has added three new cases against three Idinthakarai women — Xavier Ammal, Selvi and Sundari — who are already in Trichy Women’s Prison.

More: http://www.dianuke.org/koodankulam-fresh-cases-against-idinthakarai-women/