PRZEWODNICZĄCY JAPOŃSKIEJ AGENCJI JĄDROWEJ: NIE MA KONKRETNEGO PLANU WALKI ZE SKAŻENIEM


Shunichi Tanaka - Przewodniczący Japońskiej Nuklearnej Agencji Regulacyjnej: "Ciężki wypadek do jakiego doszło w elektrowni atomowej Fukushima Daiichi 11 marca 2011 r. spowodował widoczne, niekończące się szkody dla codziennego życia mieszkańców. W wyniku uwolnienia materiału radioaktywnego z elektrowni doszło do poważnego i daleko rozprzestrzenionego skażenia środowiska [...]

Wypadek spowodował poważne skażenie środowiska: domów, pól, lasów i wybrzeży skutkując znaczącą ekspozycją mieszkańców na promieniowanie. Po jednym roku zdaje się, że nie ma żadnego konkretnego programu naprawy zniszczeń w środowisku ani poprawy jakości energetyki jądrowej, podczas gdy naród jest zmuszony zmagać się w desperackiej, niekończącej się walce z radiacją [...].


Shunichi Tanaka, Chairman Japan’s Nuclear Regulation Authority: The severe accident that broke out at Fukushima Dai-ichi nuclear power stations on March 11, 2011, caused seemingly infinite damage to the daily life of residents. Serious and widespread contamination of the environment occurred due to radioactive materials discharged from nuclear power stations (NPSs). [...]

The accident has seriously contaminated the environment, such as houses, farmland, forests and seacoasts, resulting in significant radiation exposure to residents. After one year, there seems to be no concrete program to recover from the damage to the environment and to nuclear power applications, while the nation is forced to struggle with a desperate, seemingly endless battle with radiation. [...]

Source: Proceedings of the Japan Academy, Series B; Vol. 88 (2012) No. 9 p. 471-484