AMERYKAŃSCY MARYNARZE POZYWAJĄ TEPCO ZA UKRYWANIE INFORMACJI O NIEBEZPIECZNIE WYSOKIM PROMIENIOWANIU

Ośmiu amerykańskich marynarzy ze statku U.S.S. Ronald Regan złożyło w federalnym sądzie w San Diego pozew przeciwko operatorowi elektrowni Fukushima Daiichi - firmie TEPCO za ukrywanie informacji o niebezpiecznym dla zdrowia poziomie promieniowania. W pierwszych dniach katastrofy jądrowej w Fukushimie amerykańska jednostka znajdowała się u wybrzeży Japonii prowadząc akcję ratunkową.

W pozwie znajduje się stwierdzenie: "TEPCO i rząd Japonii współpracowały i współdziałały ze sobą, by stworzyć mylne wrażenie, że poziom promieniowania radioaktywnych substancji, które wydostały się poza teren elektrowni Fukushima Daiichi był na poziomie niezagrażającym powodom po to, by promować swoje interesy, jak i rządu Japonii, wiedząc, że rozpowszechniana informacja jest niepełna i nieprawdziwa. Równocześnie nie ujawniły informacji o wielkim ryzyku dla powodów, którzy wykonywali przypisane im zadania na pokładzie U.S.S. Ronald Reagan" (...) Pozwani mieli aktualną i gruntowną wiedzę na temat właściwości radiacji i wiedzieli, że po uwolnieniu się do środowiska radiacja będzie się rozprzestrzeniać w takiej koncentracji, która spowoduje szkody dla powodów".

Marynarze oświadczyli, że "mierzą się z dodatkowymi i nieodwracalnymi szkodami dla ich długości życia, która została skrócona i nie można jej przywrócić do jej pierwotnej postaci".


Treść pozwu (ang.): http://www.stripes.com/polopoly_fs/1.202195!/menu/standard/file/TEPCO_COMPLAINT.pdf


The complaint states: “Defendant TEPCO and the government of Japan, conspired and acted in concert, among other things, to create an illusory impression that the extent of the radiation that had leaked from the site of the FNPP was at levels that would not pose a threat to the plaintiffs, in order to promote its interests and those of the government of Japan, knowing that the information it disseminated was defective, incomplete and untrue, while omitting to disclose the extraordinary risks posed to the plaintiffs who were carrying out their assigned duties aboard the U.S.S. Ronald Reagan.”

[...] Eight crew members of the U.S.S. Ronald Reagan, whose home port is San Diego, sued the Tokyo Electric Power Co. in Federal Court. [...]

Lead plaintiff Lindsay R. Cooper claims Tokyo Electric (TEPCO) intentionally concealed the dangerous levels of radiation in the environment from U.S. Navy rescue crews working off the coast of Japan [...]

The complaint states: “Defendant TEPCO and the government of Japan, conspired and acted in concert, among other things, to create an illusory impression that the extent of the radiation that had leaked from the site of the FNPP was at levels that would not pose a threat to the plaintiffs, in order to promote its interests and those of the government of Japan, knowing that the information it disseminated was defective, incomplete and untrue, while omitting to disclose the extraordinary risks posed to the plaintiffs who were carrying out their assigned duties aboard the U.S.S. Ronald Reagan.” [...]

More: http://www.courthousenews.com/2012/12/26/53414.htm


http://www.stripes.com/polopoly_fs/1.202195!/menu/standard/file/TEPCO_COMPLAINT.pdf