KATASTROFA JĄDROWA W FUKUSHIMIE DOPROWADZIŁA DO ŚMIERCI PONAD 500 EWAKUOWANYCH

Z powodu katastrofy jądrowej w Fukushimie śmierć poniosło 50 pacjentów szpitala w Futabie. Szpital nie był zagrożony przez tsunami, jednak emisje substancji radioaktywnych zmusiły personel do ewakuacji. Ciężko chorzy przewożeni byli autobusami do zimnych i źle zaopatrzonych miejsc tymczasowego schronienia. Wielu z nich nie przeżyło. Do lutego 2012 r. władze Japonii uznały, że ponad 500 osób zmarło na skutek kryzysu jądrowego. Rzeczywistość daleka jest od mitu lansowanego przez część promotorów energetyki jądrowej jakoby katastrofa w Fukushimie nie spowodowała żadnych ofiar śmiertelnych.

Przypadek szpitala i dylematy moralne personelu medycznego w czasie kataklizmu zostały przedstawione w poniższym filmie japońskiej telewizji NHK.