OFIARY PRÓB JĄDROWYCH W ZSRR NADAL NIE MOGĄ LICZYĆ NA GODNE ŻYCIE

Tysiące mieszkańców Związku Radzieckiego padło ofiarą prób jądrowych przeprowadzanych w tym kraju na potrzeby zimnej wojny. Ludność mieszkająca w pobliżu poligonów wojskowych nie była informowana o zagrożeniu promieniowaniem, wprost przeciwnie, władze zapewniały ją o bezpieczeństwie. 

Lekarze, który badali stan zdrowia lokalnych populacji przyznają wprost, że mieszkańcy byli królikami doświadczalnymi, ponieważ władze chciały się przekonać, jakie byłoby działanie promieniowania na ludność wroga w przypadku zrzucenia bomby atomowej.

Film przedstawia tragiczny los społeczności z miasteczek Kazachstanu. Niestety nawet obecnie nie brakuje tam oficjeli, którzy negują wpływ promieniowania na zdrowie ludności, choć nie są w stanie przedstawić żadnego, alternatywnego wyjaśnienia dla tajemniczej choroby, na którą zapadają mieszkańcy.