MIESZKAŃCY OKOLIC ST. LOUIS POZOSTAWIENI Z RADIOAKTYWNYMI ODPADAMI Z PRODUKCJI BOMB

"Bezpieczne" składowanie radioaktywnych odpadów. Tereny niedaleko St. Louis w USA są zanieczyszczone przez odpady radioaktywne: 8,700 t uranu, toru i radu - odpadów z projektu Manhattan, który posłużył do wyprodukowania pierwszej bomby atomowej, zostało porzucone blisko miejscowości nielegalnie. Mieszkańcy protestują, choć Agencja Ochrony Środowiska USA utrzymuje, że odpady nie stanowią zagrożenia, bo ludność nie pije wody gruntowej. Agencja zamierza jedynie przykryć odpady i pozostawić je na miejscu.

The West Lake landfill in Earth City near Bridgeton [~20 miles outside St. Louis, Missouri] is filled with 8,700 tons of decaying uranium, thorium, and radium waste from the Manhattan project used to make the first atomic bombs. [...]

The EPA wants to put a cover on the landfill and leave the radioactive material at West Lake [...]