PO OŚWIADCZENIU PREMIERA MAEA UZNAJE JAPOŃSKIE REAKTORY ZA DŁUGOTERMINOWO WYŁĄCZONE Z UŻYTKU


Bezprecedensowy krok Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która uznała 47 japońskich reaktorów za "wyłączone z użytkowania na dłuższy czas"  usuwając je ze swojego zestawienia z kategorii "w użytku". Tym samym z dnia na dzień liczba reaktorów "w użytku" w statystykach organizacji zmalała z 437 do 390 - najmniejszej liczby od czasu katastrofy w Czarnobylu. 

MAEA musiała w końcu zaakceptować rzeczywistą sytuację w Japonii. Pomimo wygranej proatomowej partii LDP w wyborach, w elektrowniach wykryto tyle nieprawidłowości i zaniechań, że nawet nowy rząd nie odważył się podjąć decyzji o ich ponownym uruchomieniu wbrew stanowisku agencji kontroli jądrowej i sprzeciwu opinii publicznej.

Premier Japonii Shinzo Abe oświadczył: "Najpierw ocenimy czy jest bezpieczne ponowne uruchomienie elektrowni z punktu widzenia kryteriów naukowych. Potem, po około 3 latach podejmiemy decyzję o przyszłości istniejących elektrowni atomowych i przejściu na nowy, stabilny miks energetyczny. Budowa lub też zastępowanie elektrowni atomowych nie jest kwestią, o której można zdecydować natychmiast. Oczywiście jest to problem, na którym powinniśmy zogniskować naszą determinację zgodnie z zasadą stopniowego zmniejszania zależności od energii atomowej do takiego stopnia do jakiego tylko będzie to możliwe".

Shinzo Abe
Without doubt a unique revision of world operational nuclear data by IAEA. The number of nuclear reactors “In Operation” in the world dropped from 437 to 390.

"In an unprecedented move, the International Atomic Energy Agency (IAEA) has shifted 47 Japanese nuclear reactors from the category “In Operation” to the category “Long-term Shutdown” (LTS) in its web-based Power Reactor Information System (PRIS). The number of nuclear reactors listed as “In Operation” in the world thus drops from 437 yesterday to 390 today, a level last seen in Chernobyl-year 1986 and a dramatic step of the IAEA’s official statistics in recognizing industrial reality in Japan. This is without doubt a unique revision of world operational nuclear data."


As Abe stated earlier this month:

"We will first of all determine whether or not to restart nuclear power plants on the basis of scientific safety standards. Then over the course of roughly three years we will assess the futures of existing nuclear power plants and transition to a new stable energy mix over ten years. The new construction or replacement of nuclear power plants is not a matter that is able to be determined immediately. Naturally this is an area in which we should make our determination in accordance with the principle of gradually decreasing our degree of reliance on nuclear power to the greatest extent possible."

Other sources have also suggested that it could take a long time for nuclear plants to adapt after the newly established Nuclear Regulatory Authority lays out its new safety standards in July 2013.