POMIMO PRAC DEKONTAMINACYJNYCH NIE ZMNIEJSZA SIĘ SKAŻENIE RADIOAKTYWNE W FUKUSHIMIE

Pomimo prac dekontaminacyjnych (usuwania substancji radioaktywnych), przeprowadzanych na szeroką skalę w Fukushimie za miliardy jenów, skażenie nie zmniejsza się. Dzieje się tak, ponieważ z elektrowni Fukushima Daiichi w dalszym ciągu wydostają się substancje radioaktywne. Oprócz tego oczyszczane są jedynie miejsca, gdzie przebywają ludzie, w związku z tym skażenie z nieoczyszczanych terenów (np. wzgórz, lasów) ponownie przenika na tereny już oczyszczone. Kolejną przyczyną jest to, że wiele firm oczyszczających notorycznie rażąco łamało zasady dekontaminacji wrzucając np. zebrane radioaktywne liście do rzek, a według jednej z ekspertyz naukowych, radioaktywny cez w składowiskach zebranych materiałów radioaktywnych prawdopodobnie ponownie zostanie rozdystrybuowany przez wiatr i wodę.Reports: Fukushima decontamination proving futile — “The truth is, scientifically, they will never clean it up… It’s impossible”

[...] These results show that 88% of the total radioactive Cs existed in water soluble and ion extractive forms and might be at risk for elution and diffusion with rain and wind. [...]
Following the accident, the Japanese Government established 100000 Bq/kg as the activity concentration limit for radioactive cesium in the incinerator ashes of MSW [municipal solid wastes] that were destined for landfill. [...]
In Japan, most of the incinerator ash of MSW is sent to landfill and these ashes are thus exposed to wind and pH 5.6 rainwater for long periods. As a result, 88% of the total radioactive cesium might be at risk for elution and diffusion due to exposure to rain and wind.