DOPIERO TERAZ JAPOŃSKA AGENCJA KONTROLI JĄDROWEJ ZAKAZAŁA BUDOWY ELEKTROWNI NA USKOKACH


Dopiero teraz japońska agencja kontroli jądrowej zakazała budowy elektrowni atomowych i innych ważnych instalacji na aktywnych uskokach tektonicznych. 

W zeszłym roku wykryto, że na uskokach znajdują się 3 elektrownie atomowe (Ooi, Tsuruga i Hidashidori), a także zakład przetwarzania paliwa jądrowego Rokkasho. Wśród nich znajduje się jedyna działająca elektrownia w Ooi. Nadal rozważane jest jej całkowite wyłączenie ze względów bezpieczeństwa.

Jak to się ma do wyjątkowej ostrożności i bezpieczeństwa, które podobno obowiązują w przemyśle jądrowym?
Nuclear watchdog to forbid reactor construction above active faultsTo clarify a loosely defined government "guideline," the nuclear industry watchdog decided on Jan. 22 it will expressly prohibit reactor buildings and other key safety-related facilities from being built directly above active fault lines.