PROF. GROSSMAN: GOEBBELS BYŁBY DUMNY Z TEGO JAK JĄDROWY ESTABLISHMENT ROZEGRAŁ KWESTIĘ FUKUSHIMY

Karl Grossman - profesor dziennikarstwa na Stanowym Uniwersytecie Nowego Jorku: "To z czym teraz mamy do czynienia, to gigantyczne tuszowanie (...)
Nie dowiesz się tego z mediów. Nie ma nic. Kiedy po raz ostatni można było przeczytać, usłyszeć lub obejrzeć jakieś informacje dotyczące Fukushimy w mainstreamowych mediach?
Wielu ludzi umrze, nie tylko w Japonii, ale na całym świecie z powodu uwolnionych substancji radioaktywnych, które w dalszym ciągu są uwalniane (...)
Media praktycznie milczą na ten temat. Mam przez to na myśli, że Joseph Goebbels, nazistowski minister propagandy, uśmiechnąłby się w grobie widząc jak nuklearny establishment uporał się, ze sporym sukcesem, z katastrofą w Fukushimie.
Karl Grossman, Professor of journalism at the State University of New York College at Old Westbury: What we’re undergoing now is a huge coverup […]
You wouldn’t know it from the media. There’s nothing. When was the last time you read or heard or saw regarding mainstream media any information about Fukushima?
Lots of people are going to end up dead, not just in Japan, but all over the world because of the radioactivity released, continuing to be released […]
The media have been basically silent. I mean Joseph Goebbels , the Nazi propaganda minister, would smile in his grave to see how the nuclear establishment has handled, quite successfully, the Fukushima disaster.