67 POJEMNIKÓW MOŻE PRZECIEKAĆ W HANFORD. MOŻE DOJŚĆ DO WYBUCHU


Spośród 177 pojemników na odpady radioaktywne w amerykańskim składowisku w Hanford 149 ma tylko jedną osłonę. W tej grupie aż 67 może przeciekać.

Nie ma możliwości sprawdzenia uszkodzeń poprzez umieszczenie w zbiornikach kamery, ponieważ radioaktywne substancje wewnątrz są w stanie rozpuścić gumę i plastik.

Przedstawicielka stanowego departamentu ekologii Jane Hedges powiedziała o ryzyku wybuchu zbiorników z radioaktywnymi substancjami. Ich opróżnienie stanowi wyzwanie, ponieważ nie ma gdzie umieścić ich zawartości. Zbiorniki z podwójną osłoną są zapełnione, a opróżnianie mogłoby wyzwolić parowanie cieczy, co mogłoby doprowadzić do rozgrzania zbiornika i deflagracji czyli wybuchu.


67 tanks are ‘suspected leakers’ at U.S. nuclear site — “The stuff inside melts the instruments… eats rubber and plastic” .


Officials discuss danger of ‘deflagration’ at leaking U.S. nuclear site — “In our common words, a ‘Boom’” (VIDEO).