MIASTO FUKUSHIMA ODMÓWIŁO EWAKUACJI 400 TYSIĘCY LUDZI POMIMO SUGESTII RZĄDU

Miasto Fukushima odmówiło ewakuacji 400 tysięcy mieszkańców pomimo sugestii rządu Japonii w pierwszych dniach katastrofy jądrowej - mówi profesor Ito Mamoru z wydziału mediów i studiów kulturowych na Uniwersytecie Waseda.

Ito Mamoru: "Około 15-16 marca rząd centralny zapytał miasto Fukushima, czy zamierza ewakuować 400 tysięcy mieszkańców. Miasto odmówiło, ale media zdecydowały się o tym nie informować, ponieważ uważały, że wywoła to panikę. Rząd rozważał raz rozszerzenie strefy ewakuacyjnej aż na miasto Fukushima. Później kiedy pojawiła się kwestia 20 mSv (rząd podniósł dopuszczalną dawkę promieniowania po katastrofie z 1 na 20 mSv rocznie) nie ewakuowali małych dzieci, które oczywiście powinny zostać wywiezione z miasta Fukushima i Koriyama.

20-km strefa ewakuacyjna w prefekturze Fukushima, autor: Mayhew/LincunCC-BY-SA-3.0


[Ito Mamoru, professor of media and cultural studies at Waseda University]: Around March 15th or 16th the central government directly asked Fukushima City if they wanted to evacuate the population of 400,000. The city refused, but the media decided not to report this because they thought it would cause panic.