RADIOAKTYWNE ODPADY W HANFORD WYPEŁNIAJĄ TUNEL O DŁUGOŚCI 40 MIL

Współzałożyciel i Dyrektor Wykonawczy organizacji Serce Północnego Zachodu Ameryki - Gerry Pollet: Wiem, że zabrzmi to niewiarygodnie dla ludzi, ale tunele w Hanford mają łącznie długość 40 mil. To tam nasz rząd federalny, wasz rząd, wyrzucał radioaktywne odpady z produkcji bomb atomowych i własnych reaktorów aż do 2004 r., kiedy opublikowaliśmy zdjęcia i napisaliśmy o tym w kampanii Iniciative 297 [...] Rząd federalny myśli, że to jest w porządku, chociaż odpady jądrowe wyciekają wprost z tuneli i zaczynają przemieszczać w stronę rzeki Kolumbia.
Gerry Pollet, Co-founder and Executive Director of Heart of America Northwest: "I know that this sounds incredible to people, but there are 40 miles of unlined trenches at Hanford — if you stretch them end to end — into which our federal government, your government, was dumping radioactive waste from nuclear weapons production at its own reactors until the year 2004 when we put those pictures on air and in our campaign literature for Initiative 297. […] our federal government thinks it’s ok for radioactive waste, even though it seeps right out of those trenches and starts moving toward the Columbia River.